Table of Contents:

 1. Kan man bo under jorden?
 2. Hvor dybt må man bygge?
 3. Hvordan får man godkendt til beboelse?
 4. Er kælder med i bebyggelsesprocent?
 5. Hvor langt må man grave ned i jorden?
 6. Hvad skal der til for at gøre en kælder beboelig?
 7. Hvad koster det at grave kælder?

Kan man bo under jorden?

Til både boliger og arbejdspladser. Hvis vi er i stand til at kolonisere andre planeter, kan vi vel også skabe god beboelse under jorden,” siger civilingeniøren. “Ved at bygge underjordisk og satse endnu mere på transportmidler dernede vil man gradvis kunne fjerne overjordiske kilder til forurening.

Hvor dybt må man bygge?

”Det er lovligt at opføre en fritliggende kælder op til 1,25 m over terræn uden byggetilladelse, ja, og der er i princippet ingen grænser for, hvor meget man kan bygge under jorden. Man kan faktisk fylde det meste af sin grund med et ”hus” under jorden,” fortæller Thomas Andreasen.

Hvordan får man godkendt til beboelse?

For at et rum kan godkendes til beboelse, skal man kunne redde sig ud i tilfælde af brand. Der skal være mindst én godkendt redningsåbning i form af vindue, dør eller lem direkte til det fri, som nemt kan åbnes. Åbningens højde plus bredde skal være mindst 1,5 meter afhængigt af.

Er kælder med i bebyggelsesprocent?

Den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes ikke i bebyggelseprocenten. Dvs. er der 1,249 meter fra loftet i kælderen til kanten af det udendørsareal, så tæller det ikke med. Er der 1.251 meter så tæller det med i bebyggelsesprocenten.

Hvor langt må man grave ned i jorden?

På et tidspunkt når man dog ned, eller op, til et sted, hvor man ikke længere anser det for privat ejendom, men der eksisterer ikke en defineret grænse. I almindelighed kan man sige, at så langt ned eller op, man privatøkonomisk kan udnytte sin ejendom, har man også ret til det.

Hvad skal der til for at gøre en kælder beboelig?

De vigtigste krav i bygningsreglementet er:
 • Gulvet skal ligge over det omgivende terræn mod mindst én af kældervæggene. ...
 • Der skal være mindst 2,30 m fra gulv til loft.
 • Der skal være mindst 1 vindue til det fri i hvert kælderrum.
 • Der skal være en redningsåbning direkte til det fri.

Hvad koster det at grave kælder?

Prisen på at grave kælderen dybere varierer naturligvis ud fra, hvor du bor, hvem du vælger til at udføre arbejdet, de ønskede materialer og meget andet. Et skud i tågen vil være en pris på mellem 8.000 - 17.000 kroner per kvadratmeter inklusiv moms for den rå kælder.