Table of Contents:

  1. Kan en fagforening kræve overenskomst?
  2. Hvad kan fagbevægelsen gøre for at få flere medlemmer?
  3. Hvem har ikke gavn af en overenskomst?
  4. Kan man fravige en overenskomst?
  5. Hvad fagbevægelsen kan gøre for at vende udviklingen?
  6. Er mit firma med i en overenskomst?
  7. Hvis man ikke har en fagforening?
  8. Hvad betyder det at være ansat uden overenskomst?
  9. Kan man skifte overenskomst?

Kan en fagforening kræve overenskomst?

Grundlæggende kræver en lovlig hovedkonflikt, at den konfliktende fagforening har en berettiget faglig interesse i at kræve kollektiv overenskomst. Det vil sige, at det arbejde, som fagforeningen forsøger at indgå overenskomst for, normalt hører ind under fagforeningens faglige område.

Hvad kan fagbevægelsen gøre for at få flere medlemmer?

Samarbejd på tværs af fagforeninger Sammenhold og samarbejde gør stærk og er garanti for bedre arbejdsvilkår. Den fagpolitiske egoisme SKAL elimineres til gavn for fællesskabet og en bedre (endnu) forhandlingsposition.

Hvem har ikke gavn af en overenskomst?

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, afhænger dine rettigheder udelukkende af den gældende lovgivning og af din ansættelsesaftale. Du har som udgangspunkt altid ret til en ansættelseskontrakt, når din ansættelse varer mere end en måned.

Kan man fravige en overenskomst?

Fravigelser af overenskomsten at I som hovedregel ikke kan aftale ringere vilkår end dem, der står i overenskomsten. De fleste overenskomster giver dog mulighed for, at man på udvalgte områder kan fravige overenskomsten. Typisk er det på bestemmelser om arbejdstid, hvor denne mulighed findes.

Hvad fagbevægelsen kan gøre for at vende udviklingen?

En særlig udfordring for fagbevægelsen består i at kunne sætte eller reagere hurtigt på en aktuel mediedagsorden. De mange nye mediekanaler og den udprægede forskel i medievaner mellem de forskellige generationer gør det stadig sværere at sætte en dagsorden, der slår igennem i alle medier.

Er mit firma med i en overenskomst?

Arbejdsgivere med overenskomst vil typisk annoncere med, at de har indgået overenskomst. Hvis arbejdsgiveren ikke har indgået overenskomst med FOA, kan du ikke være sikker på at få den løn og de arbejdsforhold, du har krav på.

Hvis man ikke har en fagforening?

Her hjælper man lønmodtagere, der ikke er medlem af en fagforening, med juridisk rådgivning, når der er problemer med arbejdsgiveren. Ofte handler det om at få løn eller ferie udbetalt eller om en erstatning efter en uretmæssig fyring eller bortvisning.

Hvad betyder det at være ansat uden overenskomst?

Enhver arbejdsgiver kan vælge at lade sin ansættelser ske uden overenskomst. Dette betyder, at du som arbejdsgiver kun skal leve op til lovens krav i dine ansættelser. Det giver dig frirum til i højere grad at kunne bestemme ansættelsesvilkårene for dine arbejdstagere.

Kan man skifte overenskomst?

Opsigelsesvarsel ved skifte til ny fagforening Måske har du et ønske om overflytning fra den gamle fagforening til den nye inden for ganske kort tid. Det kan som regel også godt lykkes, men du skal dog være særligt opmærksom på, at der hos nogle fagforeninger kan være opstillet et længere opsigelsesvarsel.