Table of Contents:

 1. Hvorfor falder medlemmer af fagforeninger?
 2. Hvad er forskellen på en fagforening og et fagforbund?
 3. Hvordan arbejder en fagforening?
 4. Hvor mange er ikke medlem af en fagforening?
 5. Hvilke fagforeninger er der i Danmark?
 6. Er fagforeninger offentlige?
 7. Hvad fagforening?

Hvorfor falder medlemmer af fagforeninger?

Tre årsager. I peger på tre årsager til den faldende organisationsgrad, nemlig at fagforeningerne taber medlemmer til de alternative organisationer, at de taber medlemmer på grund af manglende organisering, samt at et øget antal uorganiserede lønmodtagere er kommet ind på arbejdsmarkedet.

Hvad er forskellen på en fagforening og et fagforbund?

Et fagforbund er en organisation, der har til formål at arbejde for de bedst mulige løn- og arbejdsforhold for sine medlemmer. Fagforbund består typisk af en række afdelinger, almindeligvis kaldet fagforeninger. Begreberne anvendes dog ofte i flæng.

Hvordan arbejder en fagforening?

En fagforening er et fællesskab af arbejdstagere. Som arbejdstager betaler man løbende ind til dette fællesskab, og pengene bruges til at varetage medlemmernes interesser. Dette gør fagforeningerne på en række måder, hovedsageligt ved; Arbejde for bedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne.

Hvor mange er ikke medlem af en fagforening?

I 2000 var blot 3,9 procent af lønmodtagerne medlem af en alternativ fagforening. Det tal var steget til 11,1 procent i 2018. Derudover er der en stigende andel af lønmodtagere, som slet ikke organiserer sig. Det tal er vokset fra 27 procent til 35,7 procent.

Hvilke fagforeninger er der i Danmark?

Her finder du en daglig opdateret oversigt over danske fagforeninger, og priser på fagforening i Danmark
 • A: Akademikernes centralorganisation. ...
 • B: BUPL — Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. ...
 • C: CA A-kasse.
 • D: DJBFA. ...
 • E: Ergoterapeutforeningen.
 • F: FOA – Fag og Arbejde. ...
 • H: HK/Danmark. ...
 • J: Jordemoderforeningen.

Er fagforeninger offentlige?

Fagforeninger er for lønmodtagere eller med andre ord for ansatte. Det gælder både ansatte i det private og inden for det offentlige. En fagforening har til formål at hjælpe sine medlemmer bedst muligt.

Hvad fagforening?

En fagforening er organisation af medlemmer inden for et eller flere fag, som arbejder for bedre løn- og arbejdsforhold primært gennem aftaler og overenskomster.