Table of Contents:

 1. Hvad er kvalitative data?
 2. Hvorfor kvalitative studier?
 3. Kan spørgeskemaer være kvalitative?
 4. Hvorfor bruge kvantitativ metode?
 5. Hvad er kvantitativ data?
 6. Hvad er kvalitet og kvantitet?
 7. Hvornår bruger man kvalitativ metode?
 8. Er taler kvalitativ metode?
 9. Hvad er ordnede data?
 10. Hvad er henholdsvis en kvalitativ og en kvantitativ metode?
 11. Hvad betyder ordet kvantitativ?
 12. Hvad er kvalitet?
 13. Hvad kan kvalitativ metode bruges til?
 14. Hvad er Overførbarhed?

Hvad er kvalitative data?

Kvalitative data indsamler oplysninger, som søger at beskrive et emne hellere end at måle det. Tænk på indtryk, meninger og synspunkter. En kvalitativ spørgeundersøgelse er mindre struktureret: Den søger at gå i dybden med emnet for at opnå information om hvad der motiverer folk, deres tankegang og holdninger.

Hvorfor kvalitative studier?

Kvalitativ metode er oftest induktiv, konstruktivistisk og fortolkende, og ved hjælp af kvalitativ metode er det muligt at opnå stærk intern validitet, omend generaliserbarheden ofte er lavere end ved eksempelvis den kvantitative tilgang.

Kan spørgeskemaer være kvalitative?

Kan en spørgeundersøgelse også være kvalitativ? Med et ord: Ja. Åbne spørgsmål, oftest i form af et tekstfelt i en spørgeundersøgelse, giver dine respondenter mulighed for at give et unikt svar (i modsætning til en liste med forudbestemte svar, der kan vælges imellem).

Hvorfor bruge kvantitativ metode?

Kvantitativ metode Del Fordelen ved at anvende kvantitativ metode er, at man kan få mange svar på de samme spørgsmål, og at man kan måle på de data, man får. Ulempen ved at anvende kvantitativ metode er, at man ikke får en dybdegående viden om et område, og at man ikke kan være sikker på, at folk svarer ærligt.

Hvad er kvantitativ data?

Kvantitative metoder vægter, i modsætning til kvalitative metoder, indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres numerisk.

Hvad er kvalitet og kvantitet?

Kvantitet er antal, størrelse eller mængde af fx et stof; i modsætning til kvalitet, der angiver stoffets egenskaber.

Hvornår bruger man kvalitativ metode?

Kvalitativ research anvendes i mange forskellige sammenhænge som eksempelvis image og positionering, brand forståelse, produktudvikling/innovation, kommunikationsudvikling, tilfredsundersøgelser, salgsevaluering samt mange andre områder og problemstillinger.

Er taler kvalitativ metode?

Den kvalitative metode består endvidere i erkendelse, analyse og fortolkning (jvf nedenfor om hermeneutik) af den samfundsmæssige virkelighed igennem anvendelse af modeller og teorier fra samfundsvidenskaberne. Den kan også bestå i analyse og fortolkning af taler og tekster.

Hvad er ordnede data?

Ordnede data er data der kan opstilles i en rækkefølge, og er anvendt til vores samlet til vores opsummering. Det var med til at give et overblik over vores undersøgelse, og især vores kvantitative data hvor vi kan se på de forskellige værdier og enheder.

Hvad er henholdsvis en kvalitativ og en kvantitativ metode?

Kvantitative metoder vægter, i modsætning til kvalitative metoder, indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres numerisk.

Hvad betyder ordet kvantitativ?

Kvantitativ betyder omtrent det samme som Mængdemæssig.

Hvad er kvalitet?

Kvalitet er et udtryk for hvor godt noget er, bruges især om produkter/varer.

Hvad kan kvalitativ metode bruges til?

Målet med at bruge den kvalitative metode er at opnå en dybere forståelse for eller ny viden om de personer, vi undersøger i forhold til, hvad de tænker og mener, og hvorfor de handler, som de gør, via de svar vi har fået gennem observationer eller interviews.

Hvad er Overførbarhed?

Overførbarhed (transferability) Det gør forskeren ved at beskrive den kontekst eller sammenhæng, som data fremkommer i. Her er en grundig beskrivelse af informanterne en afgørende faktor. Det gælder relevante demografiske oplysninger, deltagerniveau og baggrund for udvælgelse (5,7,8).