Table of Contents:

  1. Er erstatning skattefri?
  2. Hvordan beskattes en erstatning?
  3. Er erstatning for tab af erhvervsevne skattepligtig?
  4. Hvor meget skat skal man betale af erstatning?
  5. Hvornår beskattes kompensation?
  6. Hvem afgør mengrad?
  7. Hvor lang tid tager det at få erstatning?

Er erstatning skattefri?

Tilskadekomne skal ikke betale skat af erstatninger, der udbetales som et engangsbeløb. Hvis en erstatning derimod udbetales løbende, er den som hovedregel skattepligtig.

Hvordan beskattes en erstatning?

Den del af erstatningen, der kan betragtes som løn, beskattes som almindelig indkomst. Den del, der kan betragtes som erstatning for krænkelse af arbejdstageren, beskattes ikke. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af personskade er skattepligtig. Andre dele af erstatningen vil typisk være skattefri.

Er erstatning for tab af erhvervsevne skattepligtig?

Erstatning for tab er erhvervsevne ydet som engangsbeløb er skattefri, fordi den træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget. Tilsvarende gælder for erstatninger udbetalt som engangsbeløb, der kompenserer for retsstridige krænkelser af mere immateriel karakter som eksempelvis svie og smerte, varigt mén og tort.

Hvor meget skat skal man betale af erstatning?

Erstatninger udbetalt som engangsbeløb (méngodtgørelse, godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tab af erhvervsevne mv.) er skattefrie. Løbende ydelser som tabt arbejdsfortjeneste er derimod skattepligtige. Der skal endvidere betales skat af eventuelle renter af erstatningen.

Hvornår beskattes kompensation?

En kompensation modtaget i indkomståret 2021, men hvor den relevante myndighed først i indkomståret 2023 træffer endelig afgørelse om retten til beløbet, kan således efter de foreslåede regler vælges beskattet i indkomståret 2021, 20.

Hvem afgør mengrad?

Méngraden fastsættes ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel. Du kan se Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel på følgende hjemmeside; www.AES.dk. Méngraden fastsættes ud fra en ren helbredsmæssig betragtning.

Hvor lang tid tager det at få erstatning?

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afgjort din sag og anerkendt din arbejdsskade går der normalt fem uger, før din erstatning bliver udbetalt.