Table of Contents:

  1. Kan man tage en bachelor efter en professionsbachelor?
  2. Kan man læse to kandidater?
  3. Kan man have to bacheloruddannelser?
  4. Hvad er forskellen på en bachelor og en professionsbachelor?
  5. Kan man noget med en bachelor?

Kan man tage en bachelor efter en professionsbachelor?

februar 2020 vedtaget lov om at fjerne uddannelsesloftet fra sommeroptaget 2020. Loven indebærer også, at ansøgere får de samme uddannelsesmuligheder, som de havde, før uddannelsesloftet blev indført.

Kan man læse to kandidater?

Årsagen har et navn: kandidatreglen. Det er en regel, der kort sagt betyder, at studerende, der har gennemført en kandidatuddannelse, ikke kan starte forfra på et nyt studie, med mindre der er ledige pladser.

Kan man have to bacheloruddannelser?

Politikerne ændrer loven om uddannelsesloftet, som flere har kritiseret. Nu bliver det muligt at tage en ny uddannelse, seks år efter man er færdig med den første. I december vedtog et flertal i Folketinget, at danskerne ikke længere må tage en ekstra uddannelse på niveau med den, de i forvejen har.

Hvad er forskellen på en bachelor og en professionsbachelor?

En professionsbachelor læses typisk på en professionshøjskole. Her er der fokus på praktikken og at lære at anvende og omsætte teorien i praksis. En professionsbachelor varer typisk 3,5 år. En akademisk bachelor læses typisk på universitet, og her er det teoretiske i fokus.

Kan man noget med en bachelor?

Hvad kan du bruge en bacheloruddannelse til? Med en bacheloruddannelse har du i princippet en afsluttet uddannelse. Men jobmarkedet i Danmark er meget begrænset for bachelorer. Mange læser derfor videre på en kandidatuddannelse.