Table of Contents:

  1. Hvad er forskellen på rigtig og rigtigt?
  2. Hvad betyder rigtig god?
  3. Hvad er en rig?
  4. Hvornår skal der t på tillægsord?
  5. Hvad betyder rigtigt?
  6. Hvad er det perfekte?
  7. Hvad er velhavende?
  8. Hvad betyder at rigge?
  9. Hvornår skal der t på adverbialer?
  10. Hvornår skal der t på utrolig?

Hvad er forskellen på rigtig og rigtigt?

Skal der -t på "rigtig" i "Du ser rigtigt dejlig ud"? Svar: De to ord du spørger til, følger to forskellige regler: rigtig kan både være med og uden -t når ordet bruges som et adverbium der betegner graden af et efterfølgende adjektiv eller adverbium.

Hvad betyder rigtig god?

God har mere end én betydning, afhængigt af sammenhængen. 3) - agtværdig, al ære værd, 4) - venlig, Se alle synonymer nedenfor.

Hvad er en rig?

et sejlskibs master, bomme, tovværk m.m.

Hvornår skal der t på tillægsord?

Adjektiver, brugt som adverbialer, skal som udgangspunkt have -t. Tidsadverbialer, gradsadverbialer, stedsadverbialer samt adverbialer, der ender på -ig og -lig, har valgfrit -t. Adjektiver, der ender på -vis og bliver brugt som adverbial, har også valgfrit -t. Visse adverbialer skal have -t i bestemte betydninger.

Hvad betyder rigtigt?

som har det rette indhold eller tal især om svar eller gæt i en konkurrence, tipning el. lign.

Hvad er det perfekte?

Perfekt betyder omtrent det samme som Fuldkommen.

Hvad er velhavende?

Velhavende betyder omtrent det samme som Formuende.

Hvad betyder at rigge?

forsyne (et fartøj) med rigning; tiltakle; ogs. (jf. bet. 2) m. h. t. dele af takkelage, skibsudstyr: gøre rede, klar til brug; bringe i orden; rejse; sætte op.

Hvornår skal der t på adverbialer?

Adjektiver, brugt som adverbialer, skal som udgangspunkt have -t. Tidsadverbialer, gradsadverbialer, stedsadverbialer samt adverbialer, der ender på -ig og -lig, har valgfrit -t. Adjektiver, der ender på -vis og bliver brugt som adverbial, har også valgfrit -t. Visse adverbialer skal have -t i bestemte betydninger.

Hvornår skal der t på utrolig?

For eksempel når det handler om biord, der bruges til at forstærke et tillægsord. Når disse ord bruges til at forstærke et efterfølgende tillægsord, kan du frit vælge, om du vil sætte t på eller ej. Eksempler: Det er utrolig(t) svært at finde ud af det nye økonomisystem.