Table of Contents:

 1. Hvilke metoder har vi til at øge verdens fødevareforsyning?
 2. Er der mad nok til alle i verden?
 3. Hvordan kan mikroorganismer øge fødevareproduktionen?
 4. Er der mad nok til alle i fremtiden?
 5. Hvilke udfordringer har vi med at øge landbrugsarealet i fremtiden?
 6. Hvad kommer mad til at betyde i fremtiden?
 7. Hvad er problemet med den voksende befolkning?
 8. Hvad bliver der spist mest af i verden?
 9. Hvor mange mennesker i 2050?
 10. Hvordan forskere vil forsøge at bruge mikroorganismer til at øge fødevareproduktionen?
 11. Hvordan kan man gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig?

Hvilke metoder har vi til at øge verdens fødevareforsyning?

Produktion, udnyttelse og fordeling af fødevarer er tre vigtige forhold, når det gælder om at øge verdens fødevareforsyning til en voksende befolkning. Det handler bl. a. om udviklings- handels- og landbrugspolitik, produktion af fødevarer, valg af produktionsformer, valg af afgrøder, naturens bæreevne og meget mere.

Er der mad nok til alle i verden?

Det vil sige, at halvdelen af verdens befolkning i dag lever på overtræk af naturens ressourcer. Alligevel mener studiets forfattere, at verden vil være i stand til at producere nok mad til de næsten 10 milliarder, vi forventes at blive i 2050 – og endda uden at overskride de fire grænser.

Hvordan kan mikroorganismer øge fødevareproduktionen?

Der er ingen tvivl om, at genmanipulerede afgrøder kan bidrage til øget produktion og på nogle punkter allerede gør det, men de forventninger, der ofte præsenteres, er urealistisk store. Genetisk manipulation kan højst bidrage som én blandt en række muligheder for at øge fødevareproduktionen.

Er der mad nok til alle i fremtiden?

FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) vurderer, at den globale fødevareproduktion skal fordobles frem mod 2050 for at kunne brødføde befolkningen. Cirka 83 pct. af verdens landbrugsareal anvendes i dag til produktionen af kød og mælk.

Hvilke udfordringer har vi med at øge landbrugsarealet i fremtiden?

vandmangel, hedebølger, uvejr, skadedyr, manglende infrastruktur, etc. Den globale opvarmning kan betyde, at der på verdensplan bliver produceret 20 % mindre hvede i 2050, hvilket gør det svært at opfylde behovet for at producere 60-70 % flere fødevarer i 20.

Hvad kommer mad til at betyde i fremtiden?

Kød bliver en luksusspise, maden bliver (endnu mere) plantebaseret og madspild bliver et næsten ikke eksisterende fænomen. En forsker i fremtidens mad fortæller om, hvilke fødevarer der ender på tallerkenen i fremtiden. Året er 2050.

Hvad er problemet med den voksende befolkning?

Da befolkningsvæksten var på sit højeste, var man bange for overbefolkning og øget fattigdom. Siden da er befolkningsvæksten dalet og befolkningsvækst bliver ikke længere set på som hovedårsagen til fattigdom og miljøproblemer. Øget ulighed, konflikter og klimaændringer bliver i dag anset, som de vigtigste årsager.

Hvad bliver der spist mest af i verden?

Der er fortsat mest grisekød på det globale spisebord, men kyllingen overtager snart førstepladsen. Kylling er tæt på at overtage positionen som det mest populære at sætte på spisebordene rundt om på kloden.

Hvor mange mennesker i 2050?

Ifølge middel befolkningsvækst vil der være 9,7 milliarder mennesker i 2050 og 10,8 milliarder i 2100.

Hvordan forskere vil forsøge at bruge mikroorganismer til at øge fødevareproduktionen?

DTU og Chr. Hansen vil med genmodificering af mikroorganismer producere naturlige farvestoffer uden for vækstsæsonen. Naturlige farvestoffer kommer i dag fra planter som rødbeder, radiser og bær.

Hvordan kan man gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig?

Bæredygtig intensiv fødevareproduktion handler om at udnyt- te ressourcer, så vi får mest muligt ud af dem og samtidig en lav miljøbelastning. Ved at reducere miljøbelastningen, forbedre effektiviteten og ved at recirkulere kan der skabes en tilstræk- kelig produktion på en bæredygtig måde.