Table of Contents:

  1. Er en mundlig aftale bindende?
  2. Hvad er aftalelovens 36?
  3. Hvad er retsvirkningen af at der foreligger et bindende løfte?
  4. Hvad betyder uoverensstemmende accept?
  5. Kan man annullere en ordre?

Er en mundlig aftale bindende?

Ifølge aftalelovens § 3, stk. 2 er mundtlige aftaler ligeså bindende som skriftlige aftaler. Og det er først, når der opstår tvivl om aftalens indhold, at den mundtlige aftale kan være svær at bevise. Det bliver ord mod ord, og hvis du holder på en bestemt aftale, skal du kunne bevise den i en evt.

Hvad er aftalelovens 36?

§ 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

Hvad er retsvirkningen af at der foreligger et bindende løfte?

Et tilbud kan beskrives som et løfte, der har retsvirkninger. Et løfte er altså en erklæring, hvori afvigeren påtager sig en forpligtelse. I praksis taler man om to former for tilbud, der hver især har sine egne retsvirkninger: Erklæring om et tilbud.

Hvad betyder uoverensstemmende accept?

Uoverensstemmende accept Eksempel Søren har afgivet et tilbud til Børge. Børge er interesseret i tilbuddet og accepterer tilbuddet, men han ønsker visse ændringer i tilbuddet. Når Børge vil ændre i tilbuddet, så er der tale om et afslag på tilbud.

Kan man annullere en ordre?

#1 – Nej, ordren kan ikke annulleres Det er en udbredt misforståelse, at en webshop kan annullere en ordre, efter handlen er indgået, hvis varen viser sig at være udsolgt, eller der har været fejl i prisen. Sagen er dog den, at du er som udgangspunkt er bundet af aftalen, når kunden først har accepteret købet.