Table of Contents:

 1. Hvad er kriterierne for en god vejledning?
 2. Hvad er en vejledning?
 3. Hvad er en vejleders opgave?
 4. Hvad er individuel vejledning?
 5. Hvilke områder hører under arbejdsmiljøloven?
 6. Hvor kan man finde arbejdsmiljøloven?
 7. Hvad er en vejledning jura?
 8. Hvornår skal Arbejdstilsynet kontaktes?
 9. Hvad kan man forvente af en vejleder?
 10. Hvilke opgaver skal jeg løfte som praktikvejleder?
 11. Hvad er individuel og eller kollektiv vejledning med en vejleder Evejleder?

Hvad er kriterierne for en god vejledning?

God vejledning forudsætter, at du er velforberedt, deltager aktivt og har gjort dig klart, hvad du vil have ud af vejledningen. Vejledning kan være en stor hjælp til at få en god arbejdsproces, der fører til et godt slutresultat - især når du skriver større opgaver, eksempelvis bacheloropgave eller speciale.

Hvad er en vejledning?

Vejledning, individuel eller kollektiv rådgivningsfunktion, hvor vejledere støtter vejledningssøgende i at træffe egne beslutninger.

Hvad er en vejleders opgave?

Vejleders opgave er at facilitere alle elementer i processen, dette gøres gennem undersøgende spørgsmål. I den indledende fase af vejledningen, hvor der afdækkes og konkretiseres skal vejledningen spørge til, hvad der skal undersøges, hvordan og med hvad der skal undersøges og hvorfor det er interessant.

Hvad er individuel vejledning?

Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere ungdomsuddannelser i 8. klasse. Her tilrettelægges vejledningen, så den passer den enkelte elev.

Hvilke områder hører under arbejdsmiljøloven?

Arbejdsmiljøloven omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det vil sige, at loven dækker alle områder på arbejdspladsen - lige fra mobning og sexchikane til tunge løft og siddestillinger.

Hvor kan man finde arbejdsmiljøloven?

Her på siden kan du finde alle de regler og AT-vejledninger, der gælder på arbejdsmiljøområdet.

Hvad er en vejledning jura?

Cirkulærer (Cirk) / Vejledninger (Vejl): Retsforskrifter der udstedes af administrationen. Cirkulærer: for at være gyldige skal de have lovhjemmel eller i det mindste være forudsat i lovgivningen.

Hvornår skal Arbejdstilsynet kontaktes?

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne. Det er dog også altid en god idé at drøfte arbejdsmiljøproblemer i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

Hvad kan man forvente af en vejleder?

At vejleder kommer med forslag til problemformulering, metode og teorier samt relevant litteratur. Hvis I oplever udfordringer i gruppedynamikken, kan vejlederen også være sparringspartner, men vejlederen har altså ikke ansvaret for, at gruppearbejdet fungerer.

Hvilke opgaver skal jeg løfte som praktikvejleder?

Sådan bliver du en super praktikvejleder
 • Tydeliggør uddannelsesforståelsen i praktikken.
 • Vend løbende tilbage til oversigten.
 • Gør rollerne tydelige.
 • Tydeliggør de uskrevne regler og normer.
11. dec. 2019

Hvad er individuel og eller kollektiv vejledning med en vejleder Evejleder?

Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til en eller flere ungdomsuddannelser i 8. klasse. Her tilrettelægges vejledningen, så den passer den enkelte elev. Udover kollektiv, individuel og gruppevejledning er der også introduktionskurser i 8.