Table of Contents:

  1. Hvorfor kommer grækerne og trojanerne i krig?
  2. Hvorfor den trojanske krig?
  3. Hvorfor holder Hera med grækerne?
  4. Hvilken kvinde forårsagede den trojanske krig?
  5. Hvornår var den trojanske krig?
  6. Hvem er helten i Iliaden?

Hvorfor kommer grækerne og trojanerne i krig?

Grækerne lander ved Troja, hvor Protesilaos falder som den første, og efter forgæves forhandlinger om udlevering af Helena belejrer de byen i ni år. Alt dette blev skildret i det nu tabte digt Kypria. I det tiende år opstår en intern strid mellem Agamemnon og Achilleus om to piger fra krigsbyttet.

Hvorfor den trojanske krig?

Ønsket efterkommedes, men Helena var uheldigvis allerede gift med kongen af Sparta, Menelaos. Det medførte problemer for Troja: Da Helena inden ægteskabet skulle vælge mellem sine bejlere, fik hendes far dem alle sammen til at sværge på, at uanset hvem hun valgte, skulle de andre beskytte hendes ægteskab.

Hvorfor holder Hera med grækerne?

Zeus' problem er blot, at han ved at hjælpe sin tidligere elsker, Thetis, lægger sig ud med sin hustru Hera, der ønsker, at grækerne sejrer.

Hvilken kvinde forårsagede den trojanske krig?

I den græske myte om Helena af Troja møder krig og skønhed hinanden: Helena var både den smukkeste kvinde i hele Hellas og årsagen til Den Trojanske Krig.

Hvornår var den trojanske krig?

Senere udgravninger talte imod hans konklusion, og i dag mener man, at den trojanske krig fandt sted i 1200-tallet f.Kr., hvilket svarer til den sene del af den græske bronzealder. I bronzealderen var Troja formentlig en magtfuld by.

Hvem er helten i Iliaden?

Om helten Akilleus liv og død. I den græske mytologi var Akilleus en uovertruffen kriger. Han var den modigste og stærkeste af alle de græske krigere i den trojanske krig og er en af hovedpersonerne i Homers digt om den trojanske krig ”Iliaden”.