Table of Contents:

  1. Hvordan genopbygge tillid?
  2. Hvad symboliserer tillid?
  3. Hvad er tillid i et forhold?
  4. Hvilken betydning har det at danskerne har stor tillid til hinanden?
  5. Hvilken rolle spiller den danske velfærdsstat i det høje danske tillidsniveau?
  6. Hvordan kommer man videre efter svigt?
  7. Hvordan tilgiver man svigt?
  8. Hvordan stoler jeg på ham?
  9. Hvad er politikerlede?
  10. Hvilke muligheder har vi for at tilpasse den danske velfærdsmodel?

Hvordan genopbygge tillid?

Vilje og tid. Der er en hel klar forudsætning for at kunne opbygge tillid igen. Denne forudsætning er, at begge har viljen til at forsøge at genopbygge tilliden igen. Der kan man jo ikke kræve noget af hinanden.

Hvad symboliserer tillid?

Tillid eller tiltro er en følelse og er dét fænomen, som viser sig ved, at et individ har en forventning om eller tro på, at et andet individ er pålideligt. På græsk og oldnordisk er ordet for (til)lid det samme som (til)tro. Ifølge K.E. Løgstrup er menneskers tillid medfødt, hvorimod mistillid læres under opvæksten.

Hvad er tillid i et forhold?

Tillid handler om at indfange et komplekst sæt af relationer til verdenen, til medmenneskerne og til os selv. Det er netop sammenhængen mellem og den gensidige afhængighed af disse forhold, vi i parterapien forsøger at indfanget ved at tale om den mistet tillid.

Hvilken betydning har det at danskerne har stor tillid til hinanden?

Den store grad af tillid til hinanden betyder meget for, at Danmark er et godt sted at leve for mange mennesker,« siger justitsminister Mette Frederiksen (S) og peger på, at der findes steder i verden, hvor man end ikke i dagtimerne kan bevæge sig frit omkring.

Hvilken rolle spiller den danske velfærdsstat i det høje danske tillidsniveau?

Således har danskere ifølge den seneste undersøgelse fra 2005-08 et af de højeste tillidsniveauer i verden, idet hele 76 % udviser generaliseret social tillid (Larsen 2011, 114). Man har altså i de nordiske velfærdsstater haft særlig succes med at sikre og udbrede social tillid mellem sine borgere.

Hvordan kommer man videre efter svigt?

Genopbyg tilliden Hvis man ønsker at genopbygge tilliden i parforhold, er det vigtigt at få bearbejdet det svigt, som har medført en masse negative følelser. Det gælder følelser fra begge parters side af. Her forsøger man at forstå, hvordan hvad der kom før, under og efter svigtet.

Hvordan tilgiver man svigt?

Skriv et brev til den, der har krænket dig. Udtryk klart og ærligt, hvad du føler, og hvorfor denne persons adfærd sårede dig og gjorde dig vred. Afslut med det klare budskab, at du har tilgivet. Begrav derefter brevet i en potteplante eller ude i din have.

Hvordan stoler jeg på ham?

Fortæl, at du er utryg, men at det handler om dit gamle parforhold. At det ikke er hans skyld. Og at du har brug for, at han bekræfter dig i stedet for at blive sur, når du er ved at flippe ud. Når han ved, at du dybest set ikke beskylder ham for noget, får han lettere ved at håndtere dine følelser.

Hvad er politikerlede?

Begrebet politikerlede dukker med jævne mellemrum op i den offentlige debat og kan bedst beskrives som vælgernes følelse af utilfredshed rettet mod politikere, der handler på en måde, som (dele af) vælgerne finder i modstrid med deres værdier eller opfattelse.

Hvilke muligheder har vi for at tilpasse den danske velfærdsmodel?

Som gammelt system i en ny verden må velfærdssystemet udvikles, så det passer til en ny tids vilkår. Udfordringen er at øge arbejdsudbuddet for at sikre velfærdsstatens eksistens. Forslagene var blandt andet en reform af efterlønnen, at få unge hurtigere gennem uddannelse og at sikre, at der fødes flere børn.