Table of Contents:

  1. Hvor stor er en Trilobit?
  2. Hvornår uddøde trilobitter?
  3. Hvor kan man finde fossiler på Bornholm?
  4. Hvornår levede trilobitter?
  5. Hvilke fortidsdyr kan se spor efter på Naturbornholm?

Hvor stor er en Trilobit?

De fleste trilobitter blev mindre end 5 cm lange, men enkelte arter nåede 70 cm; de voksede ved hudskifte på samme måde som de fleste krebsdyr. I hovedskjoldet var der hos de fleste former udviklet særlige facialsuturer, prædestinerede svaghedszoner, der har lettet hudskiftet, især omkring øjnene.

Hvornår uddøde trilobitter?

Trilobitterne uddøde ved Perm/Trias-grænsen for ca. 250 millioner år siden i Jordens værste masseuddøen, hvor mere end 95 % af alle dyrearter uddøde.

Hvor kan man finde fossiler på Bornholm?

Fossiljagt i en grusgrav i Robbedale. Det eneste sted i Danmark, hvor man kan finde geologiske aflejringer fra perioden Palæozoikum, er på Bornholm. I nogle lag af sandsten, kalksten og skiffer blev der fundet spor af mange forskellige fortidens bløddyr.

Hvornår levede trilobitter?

Med fortidens dyr erfarer eleverne dyrenes udvikling. For en halv milliard år siden levede her trilobitter, som er beslægtet med krebsdyr og andre leddyr, der lever i dag. Trilobitterne levede i vand. De havde udviklet øjne og kunne som et af de første dyr se verden med egne øjne.

Hvilke fortidsdyr kan se spor efter på Naturbornholm?

Bornholm er kendt for sit helt specielle dyreliv for millioner af år siden. Her levede dinosaurer, og Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor man har fundet tænder og fodspor efter dem. Tidligere levede her også trilobitter, som er beslægtet med krebsdyr og andre leddyr, der lever i dag.