Table of Contents:

  1. Er eksaminer offentlige?
  2. Hvornår trækker man til eksamen gymnasiet?
  3. Hvornår får man karakter for skriftlig eksamen?
  4. Hvornår får man svar på skriftlig eksamen?
  5. Hvornår får man svar på eksamen?
  6. Hvor finder man sit eksamensbevis online?

Er eksaminer offentlige?

Eksamen er offentlig, men det er god kotume at spørge ekaminanden om lov til at overvære eksamen. Voteringen er ikke offentlig; jf nedenfor. I § 13 stk. 5 står: ” Under voteringen ved mundtlige og praktiske prøver må kun censor og eksaminator(er) være til stede.

Hvornår trækker man til eksamen gymnasiet?

Prøve- og eksamensperioder. Mundtlige og skriftlige eksamener afholdes i maj og juni efter 1. g, 2. g og 3.

Hvornår får man karakter for skriftlig eksamen?

Ved eksamen må der gå op til 4 uger fra eksamensdatoen, til du får din bedømmelse.

Hvornår får man svar på skriftlig eksamen?

Karakterer for skriftlige eksamener offentliggøres senest 4 uger efter eksamens afholdelse. Bedømmelsen af både bachelorprojekt og speciale skal offentliggøres senest 6 uger efter aflevering (juli måned indgår ikke i beregningen af hverken de 4 eller de 6 uger).

Hvornår får man svar på eksamen?

Indenfor 4 uger efter at eksamen er aflagt vil resultaterne være registreret og kan ses elektronisk. Der kan dog i særlige tilfælde gå længere tid. Hvis du har brug for en attesteret eksamensudskrift kan du henvende sig til Åbent Universitet.

Hvor finder man sit eksamensbevis online?

I Eksamensdatabasen kan borgere finde oplysninger om egne eksamener og karakterer til brug for blandt andet optagelse på uddannelser via KOT-systemet.