Table of Contents:

  1. Hvad nedbrydes triglycerider til?
  2. Er fedtstoffer hydrofobe?
  3. Hvad skal triglycerid være?
  4. Hvorfor er olie upolært?
  5. Er vand polært eller upolært?
  6. Hvilke 3 grupper kan Fedtsyrerne opdeles i?
  7. Hvad gør et stof hydrofob?
  8. Hvilken regel gælder for opløseligheden af polære og upolære stoffer?
  9. Hvordan er polariteten af vand?

Hvad nedbrydes triglycerider til?

Bugspytkirtlen producerer dette enzym, der nedbryder triglyceriderne til glycerol og tre frie fedtsyrer. Fordi glycerol og kortkædede fedtsyrer er opløselige i vand er det ikke noget problem at optage disse.

Er fedtstoffer hydrofobe?

Ordet hydrofob kommer af hydro- og gr. phobos 'flugt, frygt'. Carbonhydrider, fedtstoffer og silikoner er eksempler på hydrofobe stoffer. Sæber, såvel klassiske som sulfosæber, består af en hydrofob del og en hydrofil del.

Hvad skal triglycerid være?

totalkolesterol: 4-6 mmol/l. HDL-kolesterol: 1-2 mmol/l (jo mere, jo bedre) LDL-kolesterol: 3-4 mmol/l (jo mindre, jo bedre) triglyceriderne: 2-4 mmol/l (jo mindre, jo bedre).

Hvorfor er olie upolært?

Det skyldes, at fedtstoffer som olie er opbygget af en masse af de hydrofobe CH2–grupper og derfor ikke er opløseligt i vand. Da cellemembranerne netop er opbygget af fedt- stoffer, bliver cellerne altså ikke opløst.

Er vand polært eller upolært?

Vand (H2O) indeholder to polære OH-bindinger. Derfor er vand et polært opløsningsmiddel. På grund af tiltrækning mellem positive og negative ladninger er polære stoffer opløselige i vand. Upolære stoffer er ikke opløselige i vand.

Hvilke 3 grupper kan Fedtsyrerne opdeles i?

Fedtstoffernes tre hovedgrupper Fedtstoffer findes i tre forskellige former, nemlig triglycerider, fosfolipider og steroler. Disse navne er de biokemiske betegnelser for grupperne af fedtstoffer.

Hvad gør et stof hydrofob?

Hydrofob betyder vandskyende, vandafvisende. I kemien bruges det som betegnelse for et molekyle eller en del af et molekyle, der er upolært, da upolære molekyler ikke er blandbare med vand. Et typisk eksempel på et hydrofobt stof er olie, mens sæbe er et eksempel på et stof med både en hydrofob og en hydrofil ende.

Hvilken regel gælder for opløseligheden af polære og upolære stoffer?

Som hovedregel gælder, at polære stoffer har størst opløselighed i polære opløsningsmidler (som fx vand), mens upolære stoffer opløses bedst i upolære opløsningsmidler (som fx benzin). De fleste salte er letopløselige i vand som følge af vekselvirkning mellem ionerne og de polære vandmolekyler.

Hvordan er polariteten af vand?

At vand er polært skyldes forskellen i elektronegativitet mellem hydrogen og oxygen. Oxygen har en elektronegativitet på 3,44 mens hydrogen ligger på 2,2. Elektronskyen er således forskudt fra hydrogen over mod oxygen, hvilket gør hydrogenatomerne en smule positivt ladede i forhold til oxygen.