Table of Contents:

 1. Hvad er vores?
 2. Hvad betyder citaterne?
 3. Hvad er en mening?
 4. Hvad er det modsatte af mening?
 5. Hvad skriver man i en fodnote?
 6. Hvornår bruger man anførselstegn?
 7. Hvad betyder Sviller?
 8. Hvad er en betragtning?
 9. Hvad er en kontrær?
 10. Hvor sætter man fodnoten?
 11. Hvordan man citerer korrekt?
 12. Hvad er Talestreger?
 13. Hvordan ser et anførselstegn ud?
 14. Hvad betyder det at få spat?

Hvad er vores?

Pronomener (stedord) er vigtige småord som fx han, den, vores, min osv. De henviser til personer, genstande eller forhold uden at bruge et navn eller en ...

Hvad betyder citaterne?

Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Denne sætning fra den danske ophavsretslov er et citat, og det står i citationstegn. Mennesker huskes for det, de har sagt eller skrevet – ofte i form af citater.

Hvad er en mening?

En mening er et subjektivt sandhedsudsagn, en antagelse – i modsætning til et faktum (der anses for at være ubetvivleligt).

Hvad er det modsatte af mening?

Et pendulord (eller vendeord) er et ord, der har flere modsatrettede betydninger, således at ordet i en periode bruges af (især ældre) dele af befolkningen med én betydning, som disse regner for den eneste korrekte, medens andre (især yngre) dele af befolkningen bruger ordet med en modsatrettet betydning.

Hvad skriver man i en fodnote?

Første gang man angiver en kilde i en fodnote, anfører man alle informationer, dvs. forfatter, titel, forlag, årstal og sidetal. Fx: Hemingway, Ernest, The Old Man and the Sea, Penguin Classics, 1998, side 22. Efterfølgende kan man nøjes med forfatterens efternavn, årstal og sidetal, fx: Hemingway, 1998, side 44f.

Hvornår bruger man anførselstegn?

Citationstegn (også kaldet gåseøjne, anførselstegn eller repliktegn) bruges i skrift som tegnsætning til at markere citater, tale eller udtryk. Citationstegn anvendes også, når der er ord, udtalelser eller udtryk, hvis betydning man ikke tror på eller mener er misvisende.

Hvad betyder Sviller?

Spat betyder omtrent det samme som Få Fnat.

Hvad er en betragtning?

overført bestemt måde hvorpå man opfatter eller vurderer noget; særligt hensyn der begrunder en bestemt handling, et bestemt synspunkt el. lign.

Hvad er en kontrær?

Kontrær, (af lat. contrarius 'modsat'), logisk modsætningsforhold, i hvilket to påstande (fx "I dag er det onsdag" og "I dag er det torsdag") ikke begge kan være sande, men begge kan være falske samtidig; se logisk kvadrat.

Hvor sætter man fodnoten?

Fodnoten placerer du umiddelbart efter det ord, afsnit eller citat, der kræver henvisning eller uddybning. I fodnoten skriver du hvilken bog, internetside eller lignende, du henviser til, og hvilke sider, du mere specifikt har brugt.

Hvordan man citerer korrekt?

Et citat er som hovedregel
 1. en ordret gengivelse af skrift eller tale.
 2. tydeligt adskilt fra den øvrige tekst.
 3. tydelig i angivelse af sin begyndelse og slutning.
 4. tydelig i angivelse af sin kilde.
 5. altid på originalsproget.

Hvad er Talestreger?

For at vise at noget er direkte tale kan du bruge gåseøjne (også kaldet anførselstegn eller citationsnstegn) eller talestreger. Talestreger sættes kun før replikken. Gåseøjne sættes både før og efter.

Hvordan ser et anførselstegn ud?

Anførselstegn, citationstegn, gåseøjne “ ” ' ' Anførselstegn er det samme som citationstegn eller gåseøjne. Anførselstegnene kan skrives dobbelte eller enkelte, det er dog mest almindeligt at bruge dobbelte anførselstegn. Der skal aldrig være luft mellem anførselstegnene og det, der står inde i dem.

Hvad betyder det at få spat?

Spat er en betegnelse, der dækker over kroniske forandringer i hasens glideled med knoglenydannelser og ødelæggelse af ledbrusken. Det er en lidelse, som kan være smertefuld for hesten i den aktive fase. Senere kan der foregå en sammenvoksning af ledfladerne, hvorved smerten aftager.