Table of Contents:

  1. Hvordan passerer hydrofobe molekyler cellemembranen?
  2. Hvordan stoffer transporteres over en cellemembran?
  3. Er glycerol hydrofil eller hydrofob?
  4. Hvilket område i membranens tværsnit udgør den største hindring for transporten af ioner?
  5. Er glycerol polær eller upolær?
  6. Hvad er mitokondriet og hvad er dens funktion?

Hvordan passerer hydrofobe molekyler cellemembranen?

Diffusion af hydrofobe molekyler kan foregå mellem fosfolipiderne i cellemembranen. Hydrofile, små molekyler kan diffundere gennem proteinporer, kanaler, i cellemembranen. Diffusion af større hydrofile molekyler kan ske ved faciliteret diffusion, ved hjælp af særlige specifikke proteinmolekyler i cellemembranen.

Hvordan stoffer transporteres over en cellemembran?

Diffusion driver molekylerne gennem cellemembranen i alveolevæggen. Diffusion sker til og fra alle celler og er uden energiomkostninger for cellen. Det kaldes passiv transport. Det er ikke alle stoffer der kan bevæge sig gennem cellemembranen, kun små uladede molekyler som vand, kuldioxid og nitrogen.

Er glycerol hydrofil eller hydrofob?

De fede syrer danner en hydrofob (vandskyende) hale, mens glycerol, fosfat og den ekstra alkohol danner et hydrofilt (vandsøgende) hoved.

Hvilket område i membranens tværsnit udgør den største hindring for transporten af ioner?

Hovedgruppen har elektrostatiske kræfter. Hvilket område i membranens tværsnit udgør den største hindring for transporten af ioner og hvorfor? Lipiddobbeltlaget.

Er glycerol polær eller upolær?

Fedtsyrer er upolære, mens glycerol, phosphat og alkohol alle er polære. Phospholipiderne har derfor både en polær (hydrofil = vandelskende) og en upolær (hydrofob = vandskyende) ende, og det har betydning for den måde, de er placeret på i dobbeltlaget.

Hvad er mitokondriet og hvad er dens funktion?

Mitokondrie er en cellestruktur (organel), der medvirker ved energistofskiftet i eukaryote celler (dvs. celler med cellekerne). Mitokondrierne kan betragtes som cellens kraftværker, da det hovedsagelig er i disse, cellens energimolekyler, ATP, dannes.