Table of Contents:

 1. Hvad er hvilestrøm?
 2. Hvad kan man bruge en transformator til?
 3. Hvad er transformer ligning?
 4. Hvad sker der i en transformerstation?
 5. Hvad sker der inde i en transformerstation?
 6. Hvor anvender vi transformatorer?
 7. Hvordan beregner man transformer?
 8. Kan alle former for spænding transformeres?

Hvad er hvilestrøm?

Hvilestrømmen er den strøm der skal gå gennem primærspolen for at opretholde spændingen på en ubelastet sekundærspole. Behovet for en hvilestrøm er årsagen til at transformatorer ikke er 100% effektive. Det er derfor man kan mærke at en ubelastet transformator bliver varm.

Hvad kan man bruge en transformator til?

En transformer kan transformere vekselstrøm, dvs. sætte spændingen op eller ned. Derved får man mulighed for at transportere strøm over lange afstande eller fx lade mobiltelefonen op i stikkontakten.

Hvad er transformer ligning?

Dette betyder, at når vi ændrer på spænding gennem en transformation, vil strømmen ændre sig relativt lige så meget, så vi i sidste ende får samme effekt på hver side. Transformator ligningen kan udledes fra Ohms lov.

Hvad sker der i en transformerstation?

Inde på en transformerstation er der transformere, afbrydere, pumper og blæsere. Når der sendes strøm gennem transformerne, opstår der vibrationer i jernkernen, der kan give dyb brummende lyd på omkring 100 Hz eller en snerrende lyd.

Hvad sker der inde i en transformerstation?

Transformerstationerne sørger for, at strømmen veksler mellem de forskellige niveauer i nettet, og eksempelvis hos N1 drejer det sig om 0,4 kV, 10 kV (20 kV i Himmerland) og 60 kV. Omkring det mellemste niveau har N1 cirka 4.000 transformerstationer placeret i sit nordlige forsyningsområde (tidligere HEF Net).

Hvor anvender vi transformatorer?

Transformatorer bruges til både at sætte spændingen op (højspænding) og til at sætte spændingen ned (lavspænding). I nogle apparater er transformatoren indbygget, men især til små apparater sidder den på tilslutningsledningen eller i en kasse for sig selv, som f. eks. opladeren til en mobiltelefon.

Hvordan beregner man transformer?

Formler
 1. UP=SIP U P = S I P UP=US∗η U P = U S ∗ η US=UPη U S = U P η US=SIS.
 2. IP=SUP I P = S U P IP=ISη I P = I S η IS=SUS I S = S U S IS=IP∗η
 3. NP=UP∗N/V N P = U P ∗ N / V NP=NS∗η N P = N S ∗ η NS=NPη N S = N P η NS=US∗N/V.

Kan alle former for spænding transformeres?

Når man nærmer sig forbrugsstederne, bliver spændingen trinvis transformeret ned til "brugsspændingen". Jævnspænding kan ikke på tilsvarende enkel måde transformeres op og ned. Den simpleste transformer består af en lukket jernkerne med to spoler eller viklinger med forskellige vindingsantal.