Table of Contents:

  1. Hvilken magt udøves af domstolene?
  2. Hvad er rigsrettens opgave i magtens tredeling?
  3. Hvad den dømmende magt?
  4. Hvad er de 3 magter?
  5. Hvordan fungere domstolene?
  6. Hvad er en uafhængig domstol?
  7. Hvorfor er magten delt i 3?

Hvilken magt udøves af domstolene?

Domstolene har den dømmende magt. Domstolene afgør, om landets love er overtrådt, eller hvem der har ret, hvis to personer eller parter er uenige om noget. Domstolene er uafhængige af politiet og politiske ønsker, meninger og holdninger. Domstolene forholder sig udelukkende til lovene, når de sidder med en sag.

Hvad er rigsrettens opgave i magtens tredeling?

Ministre kan i særlige tilfælde indklages for Rigsretten. Domstolene har som hovedopgave at dømme ud fra de love, som Folketinget har vedtaget. Men det er også domstolens opgave at kontrollere, at lovene er i overensstemmelse med hinanden og ikke er i strid med grundloven.

Hvad den dømmende magt?

Den dømmende magt i Danmark er ifølge Grundlovens § 3 hos domstolene (se også Tvind-dommen) og omfatter straffesager, borgerlige sager mellem private eller mellem offentlig myndighed og private og endelig sager anlagt af private om lovligheden af en administrativ afgørelse.

Hvad er de 3 magter?

Magtens tredeling I Danmark er der på det statslige niveau en opdeling mellem den lovgivende magt (principielt Folketinget og statsoverhovedet, det vil sige regeringen, i forening), den udøvende magt (statsoverhovedet, det vil sige regeringen, og underorganer) og den dømmende magt (domstolene).

Hvordan fungere domstolene?

Domstolene har den dømmende magt, og fortolker lovene i de konkrete sager. Domstolenes uafhængighed betyder, at dommerne ikke må lade sig påvirke af politiske eller andre uvedkommende interesser, når de dømmer. ... En af domstolenes opgaver er at kontrollere, at de øvrige statsmagter overholder loven.

Hvad er en uafhængig domstol?

I straffesager er domstolenes uafhængighed en garanti mod magtmis- brug fra regering og anklagemyndighed for den borger, der står tiltalt. For den, der blot er sigtet for en forbrydelse, værner domstolenes uafhængighed tillige mod politiets magtmisbrug under efterforskningen.

Hvorfor er magten delt i 3?

Systemet med at dele magten op i tre hedder magtens tredeling. Tredelingen sørger for, at ingen kommer til at bestemme for meget. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt kontrollerer nemlig hinanden.