Table of Contents:

  1. Hvad skal du være særlig opmærksom på når du arbejder i spærret spor?
  2. Hvem kører tog i Danmark?
  3. Hvad er forskellen på DSB og Banedanmark?
  4. I hvilket årti åbnede Danmarks første jernbanestrækning?
  5. Hvad er kørestrøm?
  6. Hvem ejer stationerne?
  7. Er Banedanmark en offentlig virksomhed?

Hvad skal du være særlig opmærksom på når du arbejder i spærret spor?

Vær særlig opmærksom på bælter, stropper, tasker, halstørklæder og lignende. Advarselsklæderne skal være tydeligt mærket med navn på det firma, som du arbejder for. Banedanmark anbefaler orange advarselsklæder. Når du opholder dig i nærheden af spor med tog- trafik, bliver du ved togpassage udsat for vind- belastning.

Hvem kører tog i Danmark?

Den primære operatør er Danske Statsbaner (DSB). En række jyske regionaltogsstrækninger trafikeres af Arriva.

Hvad er forskellen på DSB og Banedanmark?

Banedanmark ejer dog ikke stationsbygningerne, de tilhører DSB. Virksomheden blev dannet den 1. januar 1997, da Banestyrelsen ved lov blev udskilt fra DSB. Navnet blev ændret til Banedanmark i 2004, hvorefter Banedanmark blev et statsligt selskab 100 % ejet af Transportministeriet.

I hvilket årti åbnede Danmarks første jernbanestrækning?

Kongeriget Danmarks første jernbane var København-Roskilde som åbnede i 1847. Dette var landet Danmarks første jernbane, hvor i mod Kongerigets første jernbane var mellem Altona og Kiel, der åbnedes i 1844.

Hvad er kørestrøm?

Danmarks jernbaner har 4 forskellige slags spændinger i deres kørestrøm: 1500 V jævnspænding S-tog i Københavnsområdet, blev indført i 1934. 25 000 V, 50 Hz vekselspænding Til landsdækkende fjerntog, blev indført i 1984. 15 000 V, 15 kV 16 ²/3 Hz vekselspænding Til tyske tog i Padborg syd, blev indført i 1996.

Hvem ejer stationerne?

De primære ejere af stationerne er Banedanmark, DSB og kommunerne for så vidt angår tilstødende adgangsveje og forpladser. Driftsansvaret følger typisk ejerskabet, hvilket medfører, at driften af stationerne varetages af minimum tre forskellige aktører.

Er Banedanmark en offentlig virksomhed?

Virksomheden blev dannet den 1. januar 1997, da Banestyrelsen ved lov blev udskilt fra DSB. Navnet blev ændret til Banedanmark i 2004, hvorefter Banedanmark blev et statsligt selskab 100 % ejet af Transportministeriet.