Table of Contents:

  1. Er bundtrawl lovligt i Danmark?
  2. Hvordan påvirker man havbunden når man fisker?
  3. Hvor må man trawle?
  4. Hvad er en Bomtrawler?
  5. Hvordan kan trawlfiskeri være skadeligt for miljøet?
  6. Hvordan virker et trawl?
  7. Hvad gør trawl ved havbunden?
  8. Er bundtrawl skadeligt?

Er bundtrawl lovligt i Danmark?

Bundtrawl er et fangstredskab, som har været anvendt i årtier, og som det er fuldt legitimt at anvende. Der sker løbende en udvikling af trawlet, og der er foretaget mange analyser af redskabets påvirkning af havmiljøet.

Hvordan påvirker man havbunden når man fisker?

Bundtrawl trækkes henad eller lige over bunden, og kan derfor forstyrre havbunden og forringe levestederne direkte for de fisk, der fiskes efter, ved f. eks. at fjerne deres skjulesteder. De skadelige forstyrrelserne af havbunden påvirker også andre organismer, end dem der fiskes efter.

Hvor må man trawle?

3) Der kun udøves fiskeri efter pelagiske arter 4) Flydetrawl kun anvendes, hvor vanddybden er mindst 9 meter, dog mindst 6 meter i Limfjorden.

Hvad er en Bomtrawler?

Bomtrawl er en særlig slags bundtrawl, som bruges til især fladfisk og hesterejer. Bundtrawl anvendes indimellem oppe i vandmasserne ligesom flydetrawl og er der tale om en særlig strategi, kaldes det også for semi-pelagisk trawling. Der findes et utal af trawling-teknikker og de varierer en del fra kultur til kultur.

Hvordan kan trawlfiskeri være skadeligt for miljøet?

Sker dette igen og igen de samme steder, vil det resultere i at diverse fiskearter vil død helt i området og chancen for uddødning af disse dyr vil vokse. Det vil ruinere havets økosystem og potentielt påvirke havets produktion af ilt, som vi mennesker bruger til at trække vejret af.

Hvordan virker et trawl?

Trawlet er sammensat af flere dele. Vandret spiles det ud af store skovle i form af jernplader, der sidder et stykke foran trawlet. Lodret åbnes trawlet af luftfyldte kugler på oversiden af åbningen - normalt i form af jernkæder. På den måde fungerer trawlet som en stor, åben mund, der "spiser" alt på dets vej.

Hvad gør trawl ved havbunden?

Et trawl skraber havbunden og er utroligt ødelæggende for livet på havbunden – man skraber bogstaveligt talt livet væk. Ynglesteder forsvinder og store dele af havbunden kan i værste tilfælde komme til at ligge hen som øde ørkener.

Er bundtrawl skadeligt?

"Bundtrawling ødelægger havbunden og forstyrrer havets naturlige liv." "Fiskeri med bundtrawl kan medføre store mængder uønsket bifangst."