Table of Contents:

  1. Hvor mange praktikanter kan man have?
  2. Hvor mange timer må man arbejde som praktikant?
  3. Hvad er Rimelighedskravet?
  4. Hvad er Forholdstalskravet?
  5. Kan man forlænge en virksomhedspraktik?
  6. Hvornår er man berettiget til virksomhedspraktik?

Hvor mange praktikanter kan man have?

Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Hvor mange timer må man arbejde som praktikant?

Arbejdstiden for studerende i lønnet praktik er 30 timer om ugen i gennemsnit. Det svarer til 780 arbejdstimer i den samlede praktikpe- riode. Når arbejdet tilrettelægges, skal der tages hensyn til, at du er under uddannelse og skal have mulighed for at deltage i studiedage på uddannelsesstedet.

Hvad er Rimelighedskravet?

Konkret administreres rimelighedskravet ved, at antallet af personer ansat med løntil- skud og antallet af personer i virksomhedspraktik maksimalt må udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Hvad er Forholdstalskravet?

Svar (revideret ): Når man skal opgøre antallet af medarbejdere, så er det antallet af ansatte i virksomheden, der skal medregnes. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt ud fra produktionsenhedsnummeret, også kaldet p-nummer.

Kan man forlænge en virksomhedspraktik?

En virksomhedspraktik kan højst vare 4 uger for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Praktikforløbet kan ikke forlænges ud over de 4 uger.

Hvornår er man berettiget til virksomhedspraktik?

Til borgere Du er i målgruppen for virksomhedspraktik, hvis du er ledig og har vanskeligt ved at opnå eller fastholde et job på normale vilkår eller med løntilskud, og hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job. Det samme gælder, hvis du er godkendt til et fleksjob.