Table of Contents:

  1. Hvor meget udleder transport?
  2. Hvad gør transport ved miljøet?
  3. Hvilket køretøj forurener mest?
  4. Hvor meget forurener transport i Danmark?
  5. Hvad er en transportsektor?
  6. Hvor meget udleder transport i Danmark?
  7. Hvilke stoffer udleder transportmidler?

Hvor meget udleder transport?

Transportmiddel
TransportmiddelCO2-udslip pr. km*
Bus27 g
Tog37 g
Bil (Diesel)160 g
Færge170 g

Hvad gør transport ved miljøet?

Transporten påvirker klima og miljø Kvælstof fra bilernes os lejrer sig i naturen og er med til at ødelægge kvælstoffølsomme områder. Luftforureningen skaber store sundhedsproblemer, særligt i byerne. I København dør 500 borgere hvert år for tidligt af luftvejslidelser på grund af trafikken.

Hvilket køretøj forurener mest?

Personbiler er en af de største forurenere og tegner sig for 60,7% af de samlede CO2-emissioner fra vejtransport i Europa. Ved at dele sin bil med andre kan man imidlertid bidrage til at gøre bilen til en af de reneste former for transport.

Hvor meget forurener transport i Danmark?

Tilbage står, at transporten står for 29 pct. af Danmarks samlede CO2 udledning. Og de fleste fremskrivninger forudser at transporten og CO2 udledningen herfra vil stige frem til 2020.

Hvad er en transportsektor?

Transportsektoren dækker over gods- og persontransport på veje, med skib og med fly. Langt størstedelen af energien kommer fra fossile brændstoffer. I øjeblikket er tendensen at biobrændstoffer bliver mere og mere udbredt.

Hvor meget udleder transport i Danmark?

I 2019 var den samlede udledning fra vejtransporten 12,3 mio. ton CO2e.

Hvilke stoffer udleder transportmidler?

Transport er desuden stadig en vigtig årsag til luftforurening, navnlig i byerne. Luftforurenende stoffer såsom partikler (PM) og nitrogendioxid (NO2) volder skade på menneskers sundhed og miljøet.