Table of Contents:

 1. Hvad skal du gøre når du passerer en medkørende bilist?
 2. Hvem skal man vise særlig hensyn til i trafikken?
 3. Hvornår er det en forbikørsel?
 4. Hvor langsomt må man køre på landevej?
 5. Hvornår er det tilladt at overskride en ubrudt kantlinje der ikke afgrænser en særlig bane?
 6. Hvad er Spærrelinjen?
 7. Hvilke linjer må man overskride?
 8. Hvad betyder agtpågivende i færdselsloven?

Hvad skal du gøre når du passerer en medkørende bilist?

Er færdslen tæt, og fremføres den i flere rækker med en hastighed, der bestemmes af de foran kørende, skal det ikke anses som overhaling, hvis et køretøj i en vognbane føres forbi et køretøj i en anden vognbane. I sådanne tilfælde må der ikke skiftes vognbane, medmindre det er påkrævet efter § 16, stk. 1, § 17, stk.

Hvem skal man vise særlig hensyn til i trafikken?

Særligt hensyn skal vises over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker samt personer, der ifølge særligt af justitsministeren fastsat kendetegn eller i øvrigt, efter hvad der fremgår af omstændighederne, lider af svækket syn eller hørelse eller anden legemlig mangel eller sygdom, som er til ulempe for dem i færdslen.

Hvornår er det en forbikørsel?

Forbikørsel er når det er tæt færdsel og kødannelse i flere rækker i samme færdselsretning, er det tilladt at passere et andet køretøj indenom. Forbikørsel er ikke en overhaling.

Hvor langsomt må man køre på landevej?

Nej, der findes ikke en fast minimumsgrænse, hverken på motorvej eller på andre veje. Der findes en regel i færdselslovens § 41 stk.. 3, hvorefter kørende ikke forhindre andres normale kørsel ved uden rimelig anledning at køre med overdreven lav hastighed, eller pludselig standse.

Hvornår er det tilladt at overskride en ubrudt kantlinje der ikke afgrænser en særlig bane?

færdselslovens § 22, stk. 2, overskride kantlinjen på en kortere strækning mens overhalingen varer. Kantlinjen kan også overskrides ved passage højre om en venstresvingende, såfremt banen til højre for kantlinjen ikke er en særlig bane.

Hvad er Spærrelinjen?

En spærrelinje er en fuldt optrukket linje, der angiver adskillelse mellem vognbaner. Det er af hensyn til trafiksikkerheden ulovligt at standse tæt på en spærrelinje, da det hæmmer andre trafikanters mulighed for at passere det standsede køretøj.

Hvilke linjer må man overskride?

Normalt er det tilladt at overskride en kantlinie, medmindre banen til højre for kantlinien er afmærket som en særlig bane, feks....Overhaling forbudt.
 • Det er forbudt at overhale i vejkryds medmindre: ...
 • Foran eller på en jernbaneoverkørsel.
 • Bakketop eller vejsving ved dårlig oversigt medmindre:

Hvad betyder agtpågivende i færdselsloven?

Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.