Table of Contents:

 1. Hvordan ved man om man har PTSD?
 2. Er PTSD farligt?
 3. Er PTSD en hjerneskade?
 4. Hvad gør PTSD ved hjernen?
 5. Hvordan bliver jeg undersøgt for PTSD?
 6. Hvordan får man diagnosen PTSD?
 7. Kan man få erstatning for PTSD?
 8. Hvordan påvirker PTSD familien?
 9. Hvad er forskellen på traume og PTSD?
 10. Hvem kan stille diagnosen PTSD?
 11. Hvordan udredes PTSD?

Hvordan ved man om man har PTSD?

Typiske tegn på PTSD: Man er angst og altid på vagt, og selv den mindste lyd kan få én til at fare sammen. Man undgår ting eller situationer, der minder om den livstruende hændelse. Man er irritabel og bliver hurtigt vred, og man har svært ved at huske og koncentrere sig. Man har svært ved at sove.

Er PTSD farligt?

Er PTSD farligt? PTSD er en voldsomt ubehagelig lidelse, som har forøget forekomst af selvmord. PTSD kan ydermere medføre en række andre komplikationer, som forværrer tilstanden. Depression og misbrug af alkohol og stoffer er som nævnt hyppigt.

Er PTSD en hjerneskade?

Posttraumatisk stress giver hjerneskade Alexander Perski forklarer, at man inden for stressforskningen almindeligvis sondrer mellem to former for hjerneskader som følge af stress: Dem, der rammer hjernens funktioner – altså de kognitive evner, og så dem, der rammer selve hjernens struktur.

Hvad gør PTSD ved hjernen?

Hos mennesker med PTSD har man iagttaget, at aktiviteten i amygdala stiger, mens aktiviteten i Brocas område falder og størrelsen af hippocampus indskrænkes. Det styrker erindringen om traumerne, samtidig med at sproget om dem svækkes og evnen til at huske ødelægges.

Hvordan bliver jeg undersøgt for PTSD?

Testen er baseret på testværktøjet PCL-C, som er udviklet i USA til at identificere mulig tilstedeværelse af PTSD hos den almene befolkning. For at kunne leve op til de officielle ICD-10 kriterier for diagnosen posttraumatisk stresslidelse skal man have har været udsat for et traume.

Hvordan får man diagnosen PTSD?

Hvis du har oplevet traumer, som efter flere måneder stadig påvirker dit sind og din adfærd, er det en fordel, at får lavet en speciallægeerklæring hos en psykiater, der har stor erfaring med at diagnosticere PTSD og Kompleks PTSD.

Kan man få erstatning for PTSD?

Hvis du selv har oplevet eller været vidne til en livstruende eller en anden voldsom oplevelse, kan du risikere at udvikle en posttraumatisk belastningsreaktion, også kaldet PTSD. I så fald, kan du være berettiget til erstatning.

Hvordan påvirker PTSD familien?

Når nogen har PTSD kan det ændre deres familieliv. Den person, der har PTSD kan handle anderledes og nemt blive vred. Måske synes hun ikke om at gøre ting, som i tidligere var sammen om at gøre. Du kan føle dig bange og frustreret over de ændringer, du ser ved din kære.

Hvad er forskellen på traume og PTSD?

PTSD og traumer. Efter en traumatisk hændelse kan man udvikle et såkaldt psykologisk traume, som er en psykologisk efterreaktion på en belastende oplevelse. Såfremt tilstanden er vedvarende, gives diagnosen PTSD, som også kaldes posttraumatisk stresslidelse eller posttraumatisk belastningsreaktion.

Hvem kan stille diagnosen PTSD?

Hvis du har oplevet traumer, som efter flere måneder stadig påvirker dit sind og din adfærd, er det en fordel, at får lavet en speciallægeerklæring hos en psykiater, der har stor erfaring med at diagnosticere PTSD og Kompleks PTSD.

Hvordan udredes PTSD?

Hvilke symptomer er der på PTSD?
 • Påtrængende erindringer og flashbacks. ...
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær. ...
 • Søvnproblemer og mareridt. ...
 • Depression. ...
 • Vagtsomhed og undgåelse. ...
 • Forandringer i personligheden. ...
 • Dissociative forstyrrelser og hallucinationer. ...
 • Kropslige symptomer.