Table of Contents:

  1. Hvilket gymnasium har højest snit?
  2. Hvad er gennemsnittet på stx?
  3. Hvad er det normale gennemsnit?
  4. Hvad er et højt gennemsnit i gymnasiet?
  5. Hvor mange elever er der på Rysensteen Gymnasium?
  6. Hvilket snit skal man have for at komme ind på Niels Brock?

Hvilket gymnasium har højest snit?

Ved sommerens eksamener på gymnasielle uddannelser, der udbyder HHX, scorede Det Blå Gymnasium det højeste gennemsnit i hele landet. Forklaringen gemmer sig i det sociale samvær. Sommerens højeste gennemsnit på tværs af alle fag på landets gymnasier, der udbyder HHX, skal man finde i Glamsbjerg.

Hvad er gennemsnittet på stx?

For at blive optaget på stx, htx eller hhx efter 9. klasse skal du opfylde følgende: være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse.

Hvad er det normale gennemsnit?

Karaktergennemsnittet for studenter er steget fra 6,6 til 7, til 2018. I hele perioden har kvinderne haft et højere gennemsnit end mændene. I 2018 afsluttede kvinderne deres studentereksamen med et samlet karaktergennemsnit på 7,4, mens mændenes samme år var 6,9.

Hvad er et højt gennemsnit i gymnasiet?

Kun 10 procent af de videregående uddannelser i Danmark kræver et snit over 9. 50 procent af uddannelserne har ikke noget karakterkrav. Fik du 7 i snit, kunne du i 2018 komme ind på 70 procent af alle uddannelser. 8 ud af 10 af de optagne kom ind på deres 1.

Hvor mange elever er der på Rysensteen Gymnasium?

Rysensteen Gymnasium
RektorGitte Harding Transbøl
Elever924
Eksterne henvisninger
www.rysensteen.dk

Hvilket snit skal man have for at komme ind på Niels Brock?

For at blive optaget på et af Niels Brocks grundforløb for voksne, skal du: have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere) have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10.