Table of Contents:

 1. Hvordan fjerner man gammel kit fra vinduer?
 2. Kan man kitte vinduer om vinteren?
 3. Hvorfor Kitter man vinduer?
 4. Hvordan får man linolie af vinduer?
 5. Hvor lang tid skal kit tørre?
 6. Kan man slibe Linoliekit?
 7. Hvor længe holder kit?
 8. Hvornår kan man male på kit?
 9. Hvordan bruger man Linoliekit?

Hvordan fjerner man gammel kit fra vinduer?

Skrab kitfalsen ren med skrabejern. Ønsker du at afmontere ruden, skal du fjerne glasstifterne og herefter opvarme kittet gennem rudens kant en gang til, for at blødgøre det gamle kit. Stil rammen opretstående og tryk forsigtigt ruden ud. Fjern kittet med kitskraben. Husk også at rengøre rudens kanter.

Kan man kitte vinduer om vinteren?

Er der mindre revner og sprækker, kan vand trænge ind bag kittet og få vinduet til at rådne. Og når det bliver vinter, vil vandet fryse og frostsprænge kittet. ... Det er særligt velegnet til trævinduer, hvilket skyldes, at kittet reagerer på samme måde som træværk.

Hvorfor Kitter man vinduer?

Vindueskit er en genial løsning til vedligeholdelse af ældre vinduer. Det består af kridt og linolie, der tilsammen bliver til et elastisk materiale, der er nemt at forme, og som kan tåle små bevægelser i træet. Typisk er det kittet i vinduets bundramme, der trænger først.

Hvordan får man linolie af vinduer?

Er der kommet linolie eller kit på glasset, så fjernes det nemt ved børstning med kridt eller pimpstensmel.

Hvor lang tid skal kit tørre?

Hvis kitten henstår for længe, er der risiko for at overfladen revner og sprækker pga. for kraftig udtørring. Korrekt overfladetørring er typisk opnået efter 2 – 4 uger efter kitning. Der skal males 1 – 2 mm ind på glasset.

Kan man slibe Linoliekit?

Udspartling af huller og revner Indvendigt, evt. også udvendigt: Søm- og skruehoveder, mindre huller, revner osv. ud- spartles/udsættes med linoliekit, så overfladerne fremtræder jævne og pæne. Der slibes efter med fint sandpapir.

Hvor længe holder kit?

Kit: Type: Linoliekit Vægtfylde: 2,1 kg/ltr Holdbarhed: 24 mdr. ved kølig men frostfri opbevaring i originalemballage. Efter åbning af emballagen skal kittet tildækkes godt efter brug.

Hvornår kan man male på kit?

Med ren linoliemaling kan der overmales – med forsigtighed – umiddelbart efter kitning. Ved brug af alkydoliemaling, plastalkydmaling eller acrylplastmaling skal der overmales så snart kitten er tørret så meget op på overfladen (hinden har opnået en given tykkelse,) at den kan tåle overmaling uden at blive deformeret.

Hvordan bruger man Linoliekit?

Sådan gør du:
 1. Slå det defekte glas forsigtigt ud med hammeren (læg noget afdækningsplast eller papir under vinduet inden du slår glasset ud)
 2. Fjern det gamle kit fra falsen med evt. ...
 3. Falsen grundes med linolie.
 4. Nyt kit lægges i falsen.
 5. Læg det nye glas i og tryk det forsigtigt fast i kitten.