Table of Contents:

  1. Hvordan skal jeg forstå min lønseddel?
  2. Hvad er skattepligtig løn?
  3. Hvad er Lønsammensætning?
  4. Hvilke løndele er pensionsberettiget?
  5. Hvem skal betale ATP?
  6. Hvordan tælles anciennitet?
  7. Hvad er pensionsgivende?

Hvordan skal jeg forstå min lønseddel?

På din lønseddel kan du læse, hvilket beløb du bliver trukket i skat, samt hvor mange procent af din løn, du betaler i skat. A-skat regnes ud fra din grundløn plus tillæg, minus dit eget betalte pensionsbidrag, ATP, AM-bidrag og dit personlige fradrag.

Hvad er skattepligtig løn?

A-indkomst er skattepligtig indkomst, hvori der skal indeholdes A-skat. A-indkomst er først og fremmest løn og andet pengevederlag der ydes i ansættelsesforhold.

Hvad er Lønsammensætning?

Generelt. Lønnen til en offentlig ansat akademiker består af: Faste løndele – basisløn og eventuelt rådighedstillæg. Individuelle tillæg – afhænger af den enkelte medarbejderes arbejdsindhold og kvalifikationer.

Hvilke løndele er pensionsberettiget?

I overenskomsten kan du se, hvilke dele af lønnen der er pensionsgivende. Pensionsgivende løn er for eksempel: Løn. Kvalifikations- og anciennitetstillæg.

Hvem skal betale ATP?

Du skal betale til ATP så længe du arbejder, uanset hvor gammel du er. Det betyder, at du og din arbejdsgiver skal betale ATP-bidrag for dig – også selvom du er begyndt at få udbetalt din ATP Livslang Pension. Din ATP Livslang Pension bliver løbende reguleret i takt med, at du og din arbejdsgiver indbetaler.

Hvordan tælles anciennitet?

Har du en privat arbejdsgiver, tæller din anciennitet som udgangspunkt fra din ansættelsesdato hos din private arbejdsgiver. Det vil sige, at du ikke kan regne med, at din erfaring fra tidligere automatisk tælles med.

Hvad er pensionsgivende?

Pensionsgivende løn er for eksempel: Løn. Kvalifikations- og anciennitetstillæg. Akkordtillæg og overarbejde.