Table of Contents:

  1. Hvad menes med løn før skattetræk?
  2. Kan arbejdsgiver nægte løn?
  3. Hvornår skal en arbejdsgiver udbetale løn?
  4. Hvornår må arbejdsgiver tilbageholde løn?
  5. Hvad betyder amb grundlag?
  6. Hvad sker der hvis man ikke møder på arbejde?

Hvad menes med løn før skattetræk?

Din bruttoløn er den løn, som din arbejdsgiver giver dig, før alle skatter, bidrag og lignende faktorer er blevet fratrukket. Typisk vil man have en fast månedsløn, hvis man er fuldtidsansat, og hvis ikke kan man finde sin bruttoløn ved at gange det antal timer, man arbejder om måneden med ens timeløn.

Kan arbejdsgiver nægte løn?

Får du ikke din løn til tiden, skal du skriftligt bede din arbejdsgiver om at indbetale lønnen. Det kaldes et påkrav. Du skal dokumentere, at dit påkrav er blevet modtaget, og derfor er det en god ide at sende det via mail eller at bede din arbejdsgiver om en kvittering, hvis du sender det som et brev.

Hvornår skal en arbejdsgiver udbetale løn?

Først og fremmest bør du starte med at sende besked til din arbejdsgiver, hvor du anmoder om at modtage udbetaling af din løn. Her skal du fastsætte en frist for, hvornår du forventer lønnen indbetalt på din konto. Der fastsættes sædvanligvis en frist på 3-5 dage.

Hvornår må arbejdsgiver tilbageholde løn?

Din arbejdsgiver må tilbageholde din sidste løn og andre beløb, du har til gode, til at dække eventuelle erstatningskrav. Kan din arbejdsgiver dokumentere tab udover det beløb, der dækkes af tilbageholdt løn, feriepenge mv., kan du blive mødt med yderligere erstatningskrav.

Hvad betyder amb grundlag?

AM-grundlag er det samme som AM-indkomst. AM-grundlaget er et af de beløb, som lønmmodtagere finder på deres lønseddel. AM-grundlaget udtrykker den sum, som medarbejderen skal svare AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) af. AM-grundlaget er altså den indkomst, som man betaler 8 procent såkaldt bruttoskat af.

Hvad sker der hvis man ikke møder på arbejde?

Der skal derfor være en meget alvorlig grund til at bortvise dig. Er du offentligt ansat, har du dog krav på en såkaldt partshøring, og det er først, når partshøringsfristen er udløbet, at du står uden lønindkomst. Du kan bortvises, hvis du ikke møder på arbejde og ikke har en gyldig grund til at blive væk.