Table of Contents:

  1. Hvornår er det en ombygning?
  2. Er Grill åben ild?
  3. Hvad kan man bygge uden byggetilladelse?
  4. Hvornår er det en totalrenovering?
  5. Hvornår skal man bruge en certificeret Statiker?

Hvornår er det en ombygning?

Skifter du tagbeklædning, renoverer facade eller laver lignende ændringer i dit hus, stiller Bygningsreglementet krav til 'rentable energibesparelser'.

Er Grill åben ild?

Tillader brandregler dig at grille på altanen? Ifølge Bekendtgørelse om brug af åben ild er det tilladt at bruge mindre grill til hverdagsbrug på altan eller tagterrasse, selvom det normalt kræver en sikkerhedsafstand på 5 meter at grille nær bygninger med hårdt tag.

Hvad kan man bygge uden byggetilladelse?

Denne vejledning omfatter sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50,0 m², der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, hvis bygningsreglementet, herunder byggeretten og anden lovgivning er overholdt. Overstiger den sekundære bebyggelse arealet 50,0 m², er der altid krav om byggetilladelse.

Hvornår er det en totalrenovering?

Væsentlighedsvurderingen beror på kommunens konkrete skøn. Det beror derfor på kommunens konkrete vurdering, hvornår der er tale om vedligeholdelsesarbejder, der ikke er omfattet af byggeloven, og hvornår der er tale om nyopførelse af byggeri eller væsentlige ombygninger, der er omfattet af byggeloven.

Hvornår skal man bruge en certificeret Statiker?

Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 1 er der IKKE krav om, at der skal tilknyttes en certificeret statiker, men vær opmærksom på, at du skal dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til statik. Til byggeprojekter i konstruktionsklasse 2, 3 og 4, skal der tilknyttes en certificeret statiker.