Table of Contents:

  1. Hvorfor er der ingen kernekraftværker i Norge og Island?
  2. Hvor bruger man en neutron pistol sammen med en U-235?
  3. Hvad er Fissionsprodukter?
  4. Hvor stor en effekt har det tyske kernekraftværk?
  5. Hvilken svensk kernekraftværk ligger tættest på Danmark?

Hvorfor er der ingen kernekraftværker i Norge og Island?

Det er for usikkert, om der er penge i at udvinde grundstoffet thorium, som kan benyttes i atomkraftværker, konkluderer norske forskere i ny rapport. Norge bør holde sig fra et storstilet kernekrafteventyr baseret på grundstoffet thorium, som Norge ellers har store forekomster af.

Hvor bruger man en neutron pistol sammen med en U-235?

Denne sandsynlighed kalder fysikerne for absorptionstværsnittet, og den varierer fra kerne til kerne. Absorptionstværsnittet for meget langsomme neutroner er meget større for uran-235 end for uran-238. Derfor bruges især uran-235 som brændstof i fissionsreaktorer (atomkraftanlæg).

Hvad er Fissionsprodukter?

En visuel repræsentation af en induceret kerne fissions begivenhed, hvor en langsomt bevægende neutron absorberes af en uran-235 kerne, der fissioner til 2 hurtigt bevægende lettere grundstoffer (fissions produkter) og yderligere neutroner.

Hvor stor en effekt har det tyske kernekraftværk?

Brokdorf, tysk kernekraftværk ved Elbens nordbred ca. 70 km NV for Hamburg og ca. 130 km fra den danske grænse. Værket har et trykvandsreaktoranlæg med en elektrisk effekt på 1370 MW.

Hvilken svensk kernekraftværk ligger tættest på Danmark?

Danmark har ikke kernekraftværker på eget område. Det kernekraftværk, der ligger tættest på Danmark er svenske Ringhals nær Gøteborg, der er placeret ca. 60 km fra Læsø. Den nærmeste kreds af kernekraftværker omfatter derudover det nordtyske værk Brokdorf med en afstand til dansk landområde på 105 km.