Table of Contents:

  1. Hvad er arealet af en elefants fod?
  2. Hvad er tryk under vand?
  3. Hvad er tryk og hvordan måler man det?
  4. Hvor stor er en afrikansk elefant?
  5. Hvilke dyr har 4 knæ?

Hvad er arealet af en elefants fod?

Elefanten vejer fem ton. Derfor tramper den foden i jorden med en enorm kraft på 49.050 newton. Fordeler man kraften på elefantfodens 250 cm2 er trykket 1.962.000 pascal.

Hvad er tryk under vand?

Ved havoverfladen siger vi, at trykket på kroppen er én atmosfære. Det kan beskrives som vægten af partiklerne i atmosfæren over os. På 10 meters vanddybde stiger dette tryk til to atmosfærer på grund af vægten af vandet over os. På 20 meters dybde er trykket tre atmosfærer osv.

Hvad er tryk og hvordan måler man det?

Den præcise definition af tryk er kraft divideret med areal. Da kræfter måles i newton og arealer i kvadratmeter, bliver enheden for tryk newton pr. kvadratmeter eller N/m2. Denne enhed har fået et særligt navn, nemlig pascal, der forkortes Pa.

Hvor stor er en afrikansk elefant?

3,2 mVoksen, Skulderhøjde 2,2 – 2,8 mVoksen, Skulderhøjde Afrikansk elefant/Højde

Hvilke dyr har 4 knæ?

En gammel myte siger, at elefanten er det eneste pattedyr med fire knæ. Man ser elefantens knæ og albuer, når den bøjer sine ben. Her kan det godt se ud, som om forbenene har knæ, idet det nederste led på benene bøjes fremad.