Table of Contents:

  1. Hvordan påvirker månen tidevandet?
  2. Hvem opdagede tidevand?
  3. Hvordan står Solen og månen i forhold til Jorden ved springflod?
  4. Hvad kaldes lav vandstand?
  5. Hvorfor er der stormflod?
  6. Hvor i Danmark er der kraftigst tidevand?
  7. Hvad er springflod og Nipflod og hvor står Solen og Månen i de to tilfælde?

Hvordan påvirker månen tidevandet?

Når Solen og Månen står på linje ved nymåne og fuldmåne (lilla) forstærker Solen Månens tyngdepåvirkning og det skaber den kraftigere form for tidevand - springflod. Når Månen er derimod aftagende eller tiltagende (blå) modarbejder himmellegemerne hinanden, og det skaber den noget mildere form for tidevand - nipflod.

Hvem opdagede tidevand?

Den danske forsker, Hans Christian Ørsted, der levede fra er nok mest kendt for sin opdagelse af sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme, men Ørsted er også ophavsmand for ca. 2000 ord til det danske sprog. Et af disse ord er TIDEVAND. Tidevand betyder højdeforskel mellem højvande og lavvande.

Hvordan står Solen og månen i forhold til Jorden ved springflod?

Spring- og nipflod Solens betydning for tidevandet viser sig især ved, at den forstærker Månens virkning. Der sker hver gang, vi fra Jorden ser Solen og Månen i samme retning (nymåne), eller når Solen står i modsat retning af Månen (fuldmåne). De to tidspunkter kaldes springflod og indtræffer cirka hver 14. dag.

Hvad kaldes lav vandstand?

Tidsrummet, hvori vandstanden stiger, kaldes flod, mens det, når vandstanden falder, kaldes ebbe.

Hvorfor er der stormflod?

En stormflod (også kaldet vandflod) er en oversvømmelse forårsaget af, at kraftig vind presser store vandmasser fra havet og ind over land. Stormflod forekommer hyppigst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen.

Hvor i Danmark er der kraftigst tidevand?

Det kraftigste tidevand er ved vadehavet, og der er høj/lavvande forskellen ca. 2 m. - Hver dag strømmer, der ca. en milliard kubikmeter vand ud og ind af det Danske vadehav.

Hvad er springflod og Nipflod og hvor står Solen og Månen i de to tilfælde?

Spring- og nipflod Der sker hver gang, vi fra Jorden ser Solen og Månen i samme retning (nymåne), eller når Solen står i modsat retning af Månen (fuldmåne). De to tidspunkter kaldes springflod og indtræffer cirka hver 14. ... Det sker ved forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn, hvor Jorden, Solen og Månen ligger i samme plan.