Table of Contents:

 1. Hvem ejer Kraka?
 2. Hvordan finansieres tænketanke?
 3. Hvor mange tænketanke er der i Danmark?
 4. Hvem finansierer tænketanken?
 5. Hvad betyder Kraka?
 6. Hvem finansierer tænketanken Europa?
 7. Hvem finansierer Justitia?
 8. Hvad er tænketanken Cevea?
 9. Er Danmark øst eller vest Europa?
 10. Hvad er europæisk?
 11. Hvad er Justitia?
 12. Hvad går Cevea ind for?
 13. Er Danmark en del af Vesten?
 14. Hvad handler Lissabontraktaten?

Hvem ejer Kraka?

Kraka er 100 % finansieret af private sponsorer. Efter en lidt svær start modtager institutionen i dag økonomisk støtte fra en række private virksomheder og organisationer, herunder Realdania, Landbrug & Fødevarer, Mærsk, Falck, Deloitte, Dansk Byggeri, Dansk Industri og Grundejernes Investeringsfond.

Hvordan finansieres tænketanke?

Det er et demokratisk skråplan, at flere af landets største og mest indflydelsesrige tænketanke lever af donationer fra anonyme sponsorer.

Hvor mange tænketanke er der i Danmark?

Opgøres både private og offentlige tænketanke er der i alt mere end 30 fungerende tænketanke i Danmark pr. 2020.

Hvem finansierer tænketanken?

Bernt Johan Collet, formand for bestyrelsen 2004-12. Center for Politiske Studier (CEPOS) er en borgerlig-liberal tænketank, der er uafhængig af økonomiske midler fra politiske organisationer eller politiske partier, men har en lang række private donorer.

Hvad betyder Kraka?

Navnet Kraka kommer af oldnordisk kráka 'krage'. Den islandske saga om Regnar Lodbrog fortæller, at kongen sender bud efter pigen, fordi han har hørt om hendes usædvanlige skønhed.

Hvem finansierer tænketanken Europa?

Tænketanken EUROPA er primært privatfinansieret gennem virksomheder, fonde, organisationer, fagforbund mv., der tegner et medlemskab, men modtager også et tilskud på Finansloven. Vi tilbyder tre forskellige medlemsskaber - støttemedlem, rådgivende medlem og strategisk partner.

Hvem finansierer Justitia?

Finansiering. Justitia modtager ingen form for offentlig støtte og lever udelukkende af sponsorater fra fonde, virksomheder og privatpersoner. Justitia er i sit arbejde uafhængig af både politiske interesser, sponsorer, centraladministrationen, universiteter, virksomheder, enkeltpersoner og andre former for interesser.

Hvad er tænketanken Cevea?

Cevea er en uafhængig dansk tænketank. Cevea blev stiftet i 2008 for at styrke den idépolitiske og løsningsorienterede debat på det danske centrum-venstre, samt for at udfordre højrefløjen i den offentlige debat.

Er Danmark øst eller vest Europa?

Alternativt er Vesteuropa også en af Europas geografiske regioner som er langt mere snæver end de traditionelle politiske opgørelser; FN definerer dette som bestående af disse ni lande: Belgien. Danmark. Frankrig.

Hvad er europæisk?

Europa er en verdensdel som strækker sig fra Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst; og fra Middelhavet i syd til Nordpolen. Det udgør den vestlige tredjedel af kontinentet Eurasien.

Hvad er Justitia?

Justitia er retfærdighedens gudinde i romersk mytologi. Hun modsvarer den græsk mytologis Dike. I vor tid anvendes Justitia som personifikation af jura, lov, retsvæsnet og retfærdighed.

Hvad går Cevea ind for?

Cevea blev stiftet i 2008 for at styrke den idépolitiske og løsningsorienterede debat på det danske centrum-venstre, samt for at udfordre højrefløjen i den offentlige debat. Formålet med Cevea er almennyttigt og søges opnået ved, at påvirke og udvide den offentlige meningsdannelse gennem forskning og formidling.

Er Danmark en del af Vesten?

Danmarks Statistik definerer vestlige lande som værende EU, Island, Norge, Storbritannien, Schweiz, San Marino, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Vatikanstaten, USA, Canada, Australien og New Zealand. I den sammenhæng omfatter de vestlige lande altså store dele af Østeuropa.

Hvad handler Lissabontraktaten?

Lissabontraktatens formål er kort fortalt at justere de grundlæggende spilleregler for EU, så EU kan fungere med 28 medlemslande. Lissabontraktaten sætter punktum for den proces, som gik i stå, da Forfatningstraktaten kuldsejlede i 2005.