Table of Contents:

 1. Hvad består min fornuft af?
 2. Hvor kommer fornuften fra?
 3. Hvad er Moralloven?
 4. Hvad sagde Kant?
 5. Hvad er sund fornuft?
 6. Hvad kalder man også sund fornuft?
 7. Hvad betyder det at behandle andre som et mål i sig selv?
 8. Hvad står kant for?
 9. Hvad mener kant?
 10. Hvad er en filosofi?
 11. Hvilket liv havde Immanuel Kant?

Hvad består min fornuft af?

Fornuften kan ændre eller retfærdiggøre praksis, institutioner og overbevisning, baseret på ny eller eksisterende information. Den er tæt forbundet med menneskelige aktiviteter som filosofi, videnskab, sprog, matematik og kunst og betragtes normalt som en af den menneskelige naturs definitive egenskaber.

Hvor kommer fornuften fra?

Ordet fornuft kommer af græsk logos, nous; og latin ratio. Som metafysisk princip, "verdensfornuft", optræder fornuften i den tidlige græske filosofi, hvor logos og nous kan betegne den kosmiske eller ordnende lov.

Hvad er Moralloven?

En morallov = en handlings-lov med oprindelse i subjektet selv … - (jf. mennesket som selv-lovgivende)! → Viljen er kun moralsk god hvis maximen kan villes som almen lov: 7 Page 8 → moralske handlingers maxime (handlingsprincip) må være universelt.

Hvad sagde Kant?

Kant sagde noget tilsvarende i filosofien: Hvis vi vil have sikker viden om verden, skal vi ikke studere verden i sig selv, men derimod undersøge, hvordan verden viser sig for os. Vi kan ikke bevise, om Gud findes, for Gud kan aldrig optræde som noget, vi kan se.

Hvad er sund fornuft?

Sund fornuft (på engelsk common sense, på tysk gesunder Menschenverstand) er betegnelsen for et menneskes naturlige dømmekraft, forstået som dets evne til, i praksis og uafhængigt af autoriteter, lærdom og formel logik, at forholde sig til og bedømme hverdagssituationer, altså en grundlæggende evne til at opfatte, ...

Hvad kalder man også sund fornuft?

Sund fornuft, menneskets naturlige evne til uafhængigt af autoriteter, lærdom og formel logik at overveje og ræsonnere. Den sunde fornuft blev et nøglebegreb i oplysningstiden, undertiden under sin engelske betegnelse common sense (lat. sensus communis).

Hvad betyder det at behandle andre som et mål i sig selv?

Den gyldne regel fokuserer på individet – eller rettere: den er fokuseret på forholdet mellem individet og de andre: Du skal behandle andre, som du ønsker selv at blive behandlet af andre. Derved er den i fare for at blive påvirket af tilfældige, individuelle tilbøjeligheder, siger Kant.

Hvad står kant for?

Immanuel Kant var en tysk filosof, der levede i oplysningstiden (17). Hele sit liv arbejdede han på universitetet i Königsberg, hvor han startede allerede som 16-årig. Kant fik afgørende betydning inden for moral- og pligtetikken, hvor han blev kendt for sit kategoriske imperativ.

Hvad mener kant?

Han er kendt for sin skelnen mellem det, som mennesket kan erkende, og det, som ligger udenfor menneskets erkendelsesevne, f. eks. ”tingen i sig selv”. Han er også kendt for det kategoriske imperativ - hans bud på, hvordan moralens øverste og ubetingede princip må tænkes.

Hvad er en filosofi?

Filosofi er som ord en sammentrækning af filia og sofia, græsk for hhv. kærlighed og visdom; det oversættes derfor ofte til «kærlighed til visdom».

Hvilket liv havde Immanuel Kant?

Immanuel Kant var en tysk filosof, der levede i oplysningstiden (17). Hele sit liv arbejdede han på universitetet i Königsberg, hvor han startede allerede som 16-årig. Kant fik afgørende betydning inden for moral- og pligtetikken, hvor han blev kendt for sit kategoriske imperativ.