Table of Contents:

 1. Hvad er det modsatte af digital?
 2. Er der forskel på digital og analog læsning?
 3. Hvad er en digital chikane?
 4. Hvad er analog anvendelse?
 5. Hvad er analoge tekster?
 6. Hvad er analog leg?
 7. Hvad er en chikane?
 8. Hvor mange har oplevet digital chikane?
 9. Hvad betyder digitalisering for Danmark?
 10. Hvor digitale er Danmark?
 11. Hvad betyder analogien?
 12. Hvad er en analog person?

Hvad er det modsatte af digital?

Analog, om systemer eller komponenter, som overfører eller behandler data i form af kontinuerte fysiske størrelser; det modsatte af digital.

Er der forskel på digital og analog læsning?

Flere studier peger på forskellelæsning på skærm versus læsning på papir, og lægger vægt på dent haptiske forhold ved analog læsning i bøger, hvor eleverne kan mærke bogens vægt, omslag, og eleverne kan bladre og for- nemme bogens længde og dermed orientere sig i historien.

Hvad er en digital chikane?

Digital chikane omfatter situationer, hvor digitale medier som e-mail, sociale medier, blogs og hjemmesider bruges til at chikanere, true eller skræmme nogen. Når digital chikane har relation til arbejdet, er det et arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen skal tage sig af.

Hvad er analog anvendelse?

Analogi betydning: Dette er når man beskriver noget, dog ved at tage udgangspunkt i noget andet. I juridisk sammenhæng ses det, når man tager udgangspunkt i en retsregel, som egentlig naturligt ville falde under et andet område.

Hvad er analoge tekster?

Men der udgives stadig papirbøger, og vi printer stadig notater og andre typer tekster ud. Den analoge læsning eksisterer således side om side med den digitale. Hvor vi tidligere talte om læsning som en samlet aktivitet, skelner vi nu ofte mellem analog og digital læsning.

Hvad er analog leg?

Børnene brugte efterfølgende karakterer og handlinger, inspireret af oplevelserne fra spil og film, i deres analoge leg. Det vi ovenfor har defineret som medieleg 2. Ingen havde erfaret digitale medier brugt direkte, som legemedier i klassisk forstand eller som medie til skabende virksomhed (Medieleg 3).

Hvad er en chikane?

Chikane er et begreb, der hører under den samlede betegnelse 'krænkende handlinger'. Chikane på arbejdspladsen dækker blandt andet over kritik af privatlivet, udelukkelse fra det sociale og/eller faglige fællesskab, vold samt trusler om vold.

Hvor mange har oplevet digital chikane?

12 % af de 13-årige piger og 8 % af de 13-årige drenge er blevet mobbet på nettet. 7-8 % af de 15-årige er blevet mobbet på nettet. 4 % af de 11-årige piger og 7 % af de 11-årige drenge har mobbet andre på nettet. 6 % af de 13-årige piger og 10 % af de 13-årige drenge har mobbet andre på nettet.

Hvad betyder digitalisering for Danmark?

Under COVID-19-pandemien har det været muligt for vitale dele af det danske samfund at fortsætte digitalt, hvilket langt fra har været tilfældet i mange andre lande. Dette skyldes i høj grad Danmarks sammenhængende og velfungerende digitale infrastruktur.

Hvor digitale er Danmark?

I offentlige digitale tjenester har Danmark en score på 87.1, hvilket er 19 point over EU gennemsnittet på 68.1. DESI rapporten fremhæver den høje tilslutning til brug af digitale offentlige services (eGovernment).

Hvad betyder analogien?

En analogi (af græsk analogia' overensstemmelse, lighed', af ana- og -logos i betydningen 'forhold') er i Biblen en lignelse: det at beskrive eller forklare noget ved at tage udgangspunkt i noget andet. Ideen er, at hvis der er væsentlige ligheder, må alt hvad man kan sige om det ene, også gælder om det andet.

Hvad er en analog person?

I den antikke og middelalderlige filosofi udvikledes en såkaldt analogilære om ords mening: Hvis man fx taler om "sund mad" eller "sund hudfarve", er meningen med tillægsordet "sund" hverken nøjagtigt den samme eller helt forskellig, men siges at være analog.