Table of Contents:

  1. Hvad er Domæneteori?
  2. Hvad er Domaine?
  3. Hvordan kan Domæneteori bruges?
  4. Hvad er en URL adresse?
  5. Hvordan finder jeg min url adresse?

Hvad er Domæneteori?

Domæneteorien er et forsøg på at synliggøre tre forskellige logikker, som vi ser, forstår og beskriver verden ud fra. Domænerne (logikkerne) eksisterer side om side i samtalen, men som regel vil ét af domænerne på et givent tidspunkt være fremherskende i forhold til de to andre.

Hvad er Domaine?

Fransk for et område eller en vingård. Det svarer lidt til begrebet Château . Et domaine leverer ofte mange forskellige vine.

Hvordan kan Domæneteori bruges?

Domæneteorien forsøger at inddele menneskets erkendelse og handlinger i tre forskellige områder: Produktionens domæne, refleksionens domæne og etikkens domæne. Konsulenter og ledere kan bruge domæneteorien til at forstå komplekse organisatoriske sammenhænge1.

Hvad er en URL adresse?

URL betyder Uniform Resource Locator og er en betegnelse den eksakte adresse som en given side eller underside har på internettet. Hver enkelt side og underside på din hjemmeside har sin egen unikke URL, og du finder en sides URL ved at kigge i browserfeltet øverst på siden.

Hvordan finder jeg min url adresse?

Hvad er en URL? URL betyder Uniform Resource Locator og er en betegnelse den eksakte adresse som en given side eller underside har på internettet. Hver enkelt side og underside på din hjemmeside har sin egen unikke URL, og du finder en sides URL ved at kigge i browserfeltet øverst på siden.