Table of Contents:

  1. Hvad er bruttoskat grundlag?
  2. Hvorfor har jeg ikke noget fradrag?
  3. Hvad er AG bidrag ordinær?
  4. Hvad betyder bruttoskat?
  5. Hvad er det månedlige fradrag?

Hvad er bruttoskat grundlag?

AM-grundlaget er altså den indkomst, som man betaler 8 procent såkaldt bruttoskat af. Når AM-bidraget, eller bruttoskatten, er betalt af AM-grundlaget, er det beløb, man står tilbage med bagefter, A-indkomsten, som man derefter skal betale A-skat af.

Hvorfor har jeg ikke noget fradrag?

Dit personfradrag ændrer sig ikke, hvis du tjener så mange penge, at du skal betale topskat. Dit personfradrag er uafhængigt af din indkomst. Tjener du i 2022 mere end 552.500 kr. på årsbasis, efter at AM-bidrag er trukket fra, skal du betale en topskat på 15 % af det beløb, der overstiger grænsen på de 552.500 kr.

Hvad er AG bidrag ordinær?

Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat på 8 %, som du betaler af alt løn.

Hvad betyder bruttoskat?

Arbejdsmarkedsbidraget (også kendt som AM-bidrag) er en skat på 8 %, som pålægges al arbejdsindkomst (dvs. lønindkomst og indkomst for selvstændige) i Danmark uden fradrag af nogen art. Af samme grund omtales den ofte som bruttoskat.

Hvad er det månedlige fradrag?

Et beskæftigelsesfradrag er et fradrag for alle, der er i beskæftigelse. Fradrag beregnes automatisk af skat, og du skal dermed ikke selv angive fradraget. Beskæftigelsesfradrag er i 2019 på 10,10 % af din løn - dog kan fradraget ikke overstige 37.200 kr. pr.