Table of Contents:

  1. Hvem igangsatte bygningen af Parthenon?
  2. Hvad blev Parthenon brugt til senere i historien?
  3. Hvad forestiller Parthenon frisen?
  4. Hvordan brugte grækerne deres templer?
  5. Hvad brugte man Akropolis til?
  6. Hvorfor byggede man templer?

Hvem igangsatte bygningen af Parthenon?

Parthenon (græsk: Παρθενών, af párthenos = jomfru, til ære for gudinden Athene, der var jomfru) er et tempel på Athens Akropolis. Parthenon blev opført 447-438 f.Kr. som led i et større byggeprogram, der blev sat i gang af Perikles.

Hvad blev Parthenon brugt til senere i historien?

Navnet Parthenon er afledt af græsk parthenos 'jomfru'. Parthenons indre undergik reparationer efter en brand i romersk tid, og templet opnåede senere at fungere først som kirke og derefter som moské.

Hvad forestiller Parthenon frisen?

Parthenon-frisen viser soldater, stridsvogne, musikere og unge piger i et festligt optog, som blev set som en del af en årlig festival for sport og religiøse riter i det antikke Athen og ikke mindst som en fejring af Athen som fødestedet for demokratiet.

Hvordan brugte grækerne deres templer?

Grækenland. I det gamle Grækenland var templet det vigtigste bygningsværk. Arkitekturen handlede i høj grad om at bygge det perfekte tempel. Alle templer blev opført med et indre rum til den gud, det var opført til ære for.

Hvad brugte man Akropolis til?

Under tyrkernes belejring af Athen 1456-58 blev Akropolis atter brugt som fæstning, og mange bygninger blev ødelagt. Værre gik det under det venetianske angreb i 1687, hvor Parthenon blev brugt som krudtmagasin og sprang i luften.

Hvorfor byggede man templer?

Alle templer blev opført med et indre rum til den gud, det var opført til ære for. Templets vægge bestod af en krans af søjler, der bar taget. Søjlerne buede let ud på midten for at give indtryk af, at søjlen var elastisk og gav sig lidt under tagets vægt.