Table of Contents:

  1. Kan man spille i 2 klubber?
  2. Hvornår er en spiller låst?
  3. Hvad bruges det lille målfelt til?
  4. Hvornår må man skifte klub?
  5. Hvor mange udskiftninger?
  6. Hvor lang tid er en fodboldkamp?

Kan man spille i 2 klubber?

En spiller kan dog kun deltage for en klub i samme aldersklasse (det vil sige at spilleren eksempelvis kan spille M+32 i en klub og M+40 i en anden, men ikke i eksempelvis M+32 i to forskellige klubber). Lokalunionen fastsætter hvilke øvrige rækker, der er åbne for, at spillere kan repræsentere andre end sin moderklub.

Hvornår er en spiller låst?

Disciplinærudvalget meddeler dispensation til en »låst« spiller; idet spilleren har spillet på et af klubbens lavere rangerende hold f. eks. dagen før. Det forlanges ikke, at en reserve holdes i beredskab.

Hvad bruges det lille målfelt til?

Hvis et inddirekte frispark begås inde i målfeltet (det lille felt), så bliver bolden flyttet ud, så den ved frisparket ligger på den af målfeltets linjer, som er parallel med mållinjen (altså den linje, som går på tværs af banen).

Hvornår må man skifte klub?

Klubskifter eller andre aktiviteter for spillere under 18 år, ikke finde sted efter forudgående 'fiskeri' – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til spiller/forældre - men skal gå via spillerens nuværende klub.

Hvor mange udskiftninger?

Reglen om fem udskiftninger blev indført for at beskytte spillerne i sammenpressede programmer efter coronapausen. I Superligaen har det været tilladt at skifte op til fem gange i hele denne sæson, mens man i den engelske Premier League kun har tilladt tre udskiftninger.

Hvor lang tid er en fodboldkamp?

Kampen deles i to halvlege på hver 45 minutter, som kun kan ændres, hvis det er aftalt mellem dommeren og holdene før kampens start og er i overensstemmelse med turneringsreglementet. Spillerne har ret til en pause mellem halvlegene. Halvlegspausen må ikke overstige 15 minutter.