Table of Contents:

 1. Hvor mange har dobbelt statsborgerskab?
 2. Kan man få dobbelt statsborgerskab?
 3. Hvem tildeler statsborgerskab?
 4. Hvor mange fik statsborgerskab 2020?
 5. Hvor mange udlændinge har dansk statsborgerskab?
 6. Hvor mange har dansk statsborgerskab?
 7. Kan man have dansk og tysk statsborgerskab?
 8. Hvad koster det at få dobbelt statsborgerskab?
 9. Hvor kan man ansøge om dobbelt statsborgerskab?
 10. Hvordan kan udlændinge tildeles dansk indfødsret statsborgerskab?
 11. Hvem skal deltage i Grundlovsceremoni?

Hvor mange har dobbelt statsborgerskab?

I 2014 banede et politisk flertal vejen for dobbelt statsborgerskab i Danmark. Men myndighederne herhjemme ved ikke, hvor mange personer der har denne tilknytning til to lande.

Kan man få dobbelt statsborgerskab?

Danmark har siden den 1. september 2015 accepteret dobbelt statsborgerskab. Det betyder, at hvis man er tidligere dansk statsborger og bliver dansk statsborger igen, bevarer man sit udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab.

Hvem tildeler statsborgerskab?

Det er kun Folketinget, der kan lave love, så det er Folketinget, der tildeler dig dit statsborgerskab, hvis din ansøgning om statsborgerskab godkendes. Før din ansøgning om dansk statsborgerskab kan godkendes, skal du leve op til en række betingelser, der gennemgås længere nede.

Hvor mange fik statsborgerskab 2020?

Personer, der har fået dansk statsborgerskab
20172020
EU-281 6142 429
Europa udenfor EU-282 0991 357
Afrika606390
Nordamerika280300

Hvor mange udlændinge har dansk statsborgerskab?

juli 2021 er der i alt 825.080 indvandrere og efterkommere i Danmark, som svarer til 14,1 pct. af den samlede befolkning. 526.692 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande, heraf har 286.695 personer oprindelse i MENAP-landene og Tyrkiet.

Hvor mange har dansk statsborgerskab?

I den tid har 258.255 udlændinge fået dansk statsborgerskab. Flest skift, som Danmarks Statistik kalder det, var der i år 2000, hvor 19.323 personer tilegnede sig et statsborgerskab i Danmark. Danmarks Statistiks opgørelse over personer, der har skiftet til dansk statsborgerskab, er baseret på data fra CPR-registret.

Kan man have dansk og tysk statsborgerskab?

hvis der er tale om en EU-borger. Hvis en dansker således ønsker tysk statsborgerskab, er det eksempelvis ikke påkrævet, at han eller hun opgiver sit danske statsborgerskab. For danskere er det således muligt at have dobbelt statsborgerskab, hvis de ønsker dette.

Hvad koster det at få dobbelt statsborgerskab?

Ansøg om dansk statsborgerskab gennem erklæring For at erklæringen behandlet, skal der betales et gebyr på 1.100 DKK. Sagsbehandlingstiden varierer, men det er ikke unormalt at behandlingen kan tage 6-8 måneder.

Hvor kan man ansøge om dobbelt statsborgerskab?

Du kan søge om at generhverve dit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet.

Hvordan kan udlændinge tildeles dansk indfødsret statsborgerskab?

Udenlandske statsborgere En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab. Dette kaldes at få statsborgerskab ved naturalisation.

Hvem skal deltage i Grundlovsceremoni?

Når din ansøgning om dansk statsborgerskab er færdigbehandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, og du er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, skal du deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal underskrive en erklæring om, at du overholder grundloven mv.