Table of Contents:

 1. Hvis man taber en retssag?
 2. Hvad sker der hvis man bliver stævnet?
 3. Hvad sker der hvis man bliver sagsøgt?
 4. Kan man sagsøge en person?
 5. Hvad koster det at tabe en sag i fogedretten?
 6. Hvad koster det at tabe en straffesag?
 7. Hvad sker der efter en stævning?
 8. Hvad koster det at anlægge civilt søgsmål?
 9. Hvordan sagsøger man folk?
 10. Hvordan sagsøger man nogen?
 11. Hvordan sagsøger man en person?
 12. Hvad koster det at køre en sag i retten?
 13. Hvem betaler for anklageren?
 14. Hvad koster det at blive stævnet?
 15. Hvor lang tid går der før en sag kommer før retten?

Hvis man taber en retssag?

Taber du en retssag, har du normalt pligt til at betale de udgifter, som modparten har haft som følge af retssagen. Den tabende part skal derfor betale både sine egen og modpartens omkostninger.

Hvad sker der hvis man bliver stævnet?

Hvis du er blevet stævnet, har du en frist på 14 dage fra du har modtaget stævningen, til at komme med et svar på stævningen til retten. Det er meget vigtigt, at du svarer inden for fristen. Ellers risikerer du at blive dømt som taber uden at sagen bliver prøvet i retten.

Hvad sker der hvis man bliver sagsøgt?

Hvis du er blevet sagsøgt, har du modtaget et brev i din e-Boks fra retten om, at du er part i en civil sag. I brevet står der blandt andet, at du skal logge på minretssag.dk med NemID, og at du inden udløbet af en frist på 7 dage skal kvittere for, at du har modtaget sagen.

Kan man sagsøge en person?

Du kan blive sagsøgt af både personer, virksomheder og myndigheder. Hvis du er blevet sagsøgt i en civil sag, kan du på minretsag.dk se, hvem der har lagt sag an mod dig og hvorfor. Det er også her, sagens dokumenter bliver gemt, og du kommunikerer med retten.

Hvad koster det at tabe en sag i fogedretten?

‍En fogedsag koster som udgangspunkt 300 kr. + 1⁄2% af beløb over 3.000 kr., men under 50.000 kr. Størrelsen på betalingspåkravet påvirker dog også sagsomkostningerne.

Hvad koster det at tabe en straffesag?

I mindre sager udgør beløbet ca. 5-12.000 kr., men i større sager med flere sigtede kan beløbet være mange hundrede tusinde kroner, fordi der skal bruges mange dage i retten.

Hvad sker der efter en stævning?

Efter indgivelsen af stævning vil parterne i sagen få lejlighed til skriftligt at svare på modpartens stævning eller efterfølgende processkrift, indtil retten anser sagen for tilstrækkelig belyst. Svarer sagsøgte ikke på en forkyndt stævning, kan retten afsige dom i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

Hvad koster det at anlægge civilt søgsmål?

Det koster en indledende retsafgift på 500 kr. at køre en småsag. Du bestemmer selv, om du ønsker at gøre brug af en advokat til at repræsentere dig i en småsag.

Hvordan sagsøger man folk?

Sagsøge eller stævne
 1. En stævning er en alvorlig sag – og det samme er det at sagsøge nogen. ...
 2. Når man sagsøger nogen, indleder man en retssag mod vedkommende. ...
 3. Sagsøger kan både være en privatperson, en virksomhed, en offentlig myndighed og en NGO, der indgiver en stævning.

Hvordan sagsøger man nogen?

Du kan henvende dig til retten personligt, telefonisk, ved brev eller mail. Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Hvordan sagsøger man en person?

Du kan henvende dig til retten personligt, telefonisk, ved brev eller mail. Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Hvad koster det at køre en sag i retten?

Når du anlægger en civil sag, skal du som hovedregel betale en retsafgift. Beløbets størrelse afhænger af, hvilken civil sag, der er er tale om. Afhængig af den civile sag skal der også betales en yderligere retsafgift i form af berammelsesafgift, der betales, når sagens værdi er over 100.000 kr.

Hvem betaler for anklageren?

Hvis du bliver dømt, skal du som udgangspunkt betale alle sagens omkostninger. Du kan læse om sagsomkostninger her. Sagens omkostninger vil hovedsageligt bestå af udgifterne til din forsvarer (salæret). Hvis du har haft en beskikket forsvarer, vil det offentlige i første omgang betale udgifterne til din forsvarer.

Hvad koster det at blive stævnet?

Ved småsager betaler du ved stævning en retsafgift på 500 kr. Vinder du sagen, vil modparten blive pålagt denne omkostning. Sagens øvrige omkostninger er afgjort i retsplejelovens § 311 og §312. Grundreglen er, at hver part afholder egne udgifter, men at den tabende part i sidste ende skal erstatte modpartens udgifter.

Hvor lang tid går der før en sag kommer før retten?

En helt almindelig civil sag for byretten vedrørende f. eks. størrelsen af en håndværkerregning, kan teoretisk gennemføres på nogle få måneder fra sagen er anlagt, til dommen er afsagt, men meget ofte går der betydeligt længere tid.