Table of Contents:

  1. Hvad er en forkastning?
  2. Hvilken Pladegrænse ligger Californien på?
  3. Hvad kaldes denne Pladegrænse?
  4. Hvilken type Pladegrænse er San Andreas?
  5. Hvad er asthenosfæren og lithosfæren?
  6. Hvad dækker lithosfæren over?
  7. Hvad sker der ved en forkastning?
  8. Hvad er bevarende Pladerand?

Hvad er en forkastning?

Forkastning, brudzone i den øvre del af jordskorpen. Forkastninger dannes og genaktiveres ved udløsning af ophobede spændinger, som resulterer i en bruddannelse ledsaget af en forrykkelse af de overrevne bjergartslag og strukturer. Spændingsudløsningen ledsages oftest af jordskælv.

Hvilken Pladegrænse ligger Californien på?

San Andreas-forkastningen er en geologisk forkastning som strækker sig 1300 km gennem den vestlige og sydlige del af Californien. Forkastningen er den tektoniske grænse mellem Stillehavspladen og den amerikanske kontinentalplade.

Hvad kaldes denne Pladegrænse?

Konvergerende pladegrænser (destruktive pladegrænser) opstår, når to plader glider ind mod hinanden. De danner enten en nedsænkningszone/subduktionszone (hvis den ene plade skydes ind under den anden) eller et orogent bælte (hvis der dannes bjerge ved, at de to plader støder ind i hinanden og presses sammen.)

Hvilken type Pladegrænse er San Andreas?

Når to plader glider langs med hinanden, kaldes det en transform pladegrænse. San Andreas forkastningen i Californien er et eksempel på denne type pladegrænse. Læs mere om pladetektonik.

Hvad er asthenosfæren og lithosfæren?

Lithosfæren er det stive, yderste lag af jorden. Den består af skorpe og øverste kappe og ligger over asthenosfæren. Grænsen mellem litosfæren og asthenosfæren er afledt baseret på forskellen i deres mekaniske egenskaber og er generelt forbundet med isotermen på 1000ºC.

Hvad dækker lithosfæren over?

Lithosfæren består af jordskorpen og den øverste del af kappen. Jordskorpen er den øverste del af lithosfæren og er 10-70 km tyk. Lithosfæren er opdelt i tektoniske plader og glider på den underliggende, bløde asthenosfære. Det sker, at lægfolk fejlagtigt kalder jordskorpen alene for lithosfæren.

Hvad sker der ved en forkastning?

En forkastning er en brudzone i den øvre del af jordskorpen. Forkastninger dannes og genaktiveres ved udløsning af ophobede spændinger, som resulterer i en bruddannelse ledsaget af en forrykkelse af de overrevne bjergartslag og strukturer. Spændingsudløsningen ledsages oftest af jordskælv.

Hvad er bevarende Pladerand?

Transforme pladegrænser (bevarende pladegrænser), som opstår på steder, hvor pladerne glider eller snarere skurer forbi hinanden langs brudlinjer. Pladernes bevægelse i forhold til hinanden bliver derfor enten venstre- eller højredrejet i forhold til brudlinjen, hvilket ofte resulterer i jordskælv.