Table of Contents:

  1. Hvad er bølgelængden ved en vanddybde på 4000 m?
  2. Hvordan opstår bølger i havet?
  3. Hvor hurtigt bevæger en tsunamibølge sig hvis havdybden er 7000 meters dybde?
  4. Hvornår var der sidst en tsunami?
  5. Hvor høj var verdens højeste tsunami?
  6. Hvordan skabes en bølge?
  7. Hvordan bevæger en tsunami sig?

Hvad er bølgelængden ved en vanddybde på 4000 m?

For en dybde på 4000 meter, og en frekvens på 0.93 mHz (svarende til en periode på ca. 18 min, da denne er givet som T=1/f ), får man en bølgelængde på 230 km. Bølgerne er altså hurtige og meget lange ude på det åbne hav, men når de nærmer sig kysten bliver de korte og langsomme.

Hvordan opstår bølger i havet?

Vinden blæser hen over havet og det laver bølger. Vinden påvirker havets overflade og begynder med at danne små krusninger. Efterhånden som vinden bliver stærkere bliver krusningerne større og danner bølger. Deres højde vil afhænge af vindens hastighed, retning og i hvor lang tid.

Hvor hurtigt bevæger en tsunamibølge sig hvis havdybden er 7000 meters dybde?

Helt nøjagtigt er hastigheden af en tsunami kvadratroden af tyngdeaccelerationen gange havdybden (√g*D, hvor g=9,8 m/s² er tyngdeaccelerationen og D er vanddybden på det givne sted). I oceanerne, som typisk er cirka 4 kilometer dybe, svarer det til en hastighed på 200 m/s eller godt 700 km/t.

Hvornår var der sidst en tsunami?

2004 i det Indiske Ocean, både Indonesien, Sri Lanka, Indien og Thailand: Bølgehøjde op til 33 meter - omkring 230.000 døde. Der var flere danskere i området, og de har siden leveret hjertegribende beretninger fra katastrofen.

Hvor høj var verdens højeste tsunami?

Gigantisk tsunami skabte bølger på 170 meters højde. For 73.000 år siden skabte et enormt jordskred i Kap Verde en enorm tsunami, som er den største, man nogensinde har registreret i den geologiske historie.

Hvordan skabes en bølge?

Bølger dannes af vinden. Forestil dig de enorme oceaner over hvilke vinden blæser. Vinden påvirker havets overflade og begynder med at danne små krusninger (kapillarbølger). Når vinden øges bliver krusningerne større og danner på et tidspunkt det som vi alle ser som bølger.

Hvordan bevæger en tsunami sig?

En tsunami bevæger sig væk fra jordskælvet i koncentriske ringe og består af mange bølger, der kommer efter hinanden. På det dybe hav er en tsunami kun svage krusninger på overfladen, som sjældent når en meters højde, men ved kysten rejser tsunamien sig som en mur af vand. Tsunamiens hastighed afhænger af vanddybden.