Table of Contents:

 1. Hvordan definerer Erikson identitet?
 2. Kan man have flere identiteter?
 3. Hvilke former for identitet findes der?
 4. Hvordan skaber vi vores identitet?
 5. Hvad er Identitetsniveauer?
 6. På hvilke måder adskiller Eriksons teori sig fra Freuds?
 7. Hvad betyder det eksistentielle?
 8. Hvad er gruppeidentitet?
 9. Hvornår kan man være nødt til at ændre stil?

Hvordan definerer Erikson identitet?

Erikson er identiteten, det at opleve sig som et selvstændigt individ og føle sig identisk med sig selv, noget, der først virkelig optræder efter afslutningen af ungdomstiden. Først da har et individ frigjort sig så meget fra omgivelserne, at der bliver tale om en selvstændig “identitet”.

Kan man have flere identiteter?

På niveauet for social identitet er det klart, at en person kan have flere forskellige identiteter, men når det drejer sig om jeg-identitet, vil den enkelte have én identitet; den kan så til gengæld være mere eller mindre bred og have forbindelse med en personlig identitet med flere forskellige elementer.

Hvilke former for identitet findes der?

Inden for sociologien inddeler man ofte menneskets identitet i fire grundlæggende niveauer, der hænger sammen:
 • Jeg-identiteten.
 • Den personlige identitet.
 • Den sociale identitet.
 • Den kollektive identitet.

Hvordan skaber vi vores identitet?

Vi skaber vores identitet i samvær med andre mennesker. Identiteten består af fire niveauer. Tilsammen giver de os en oplevelse af hver især at være noget særligt. Vi bestemmer dog ikke helt selv, hvem vi vil være.

Hvad er Identitetsniveauer?

Din identitet beskriver hvem du er og hvad du går ind for. Der er nogen psykologer, der har fundet frem til, at der findes fire forskellige identitetsniveauer. For at beskrive hvem du er som person, analyserer man disse fire forskellige identitetsniveauer og skaber et samlet billede af din identitet.

På hvilke måder adskiller Eriksons teori sig fra Freuds?

Erikson tager udgangspunkt i Freuds teorier og hans personlighedsmodel. I modsætning til Freud ser Erikson identitetsdannelsen i et samspil imellem jeget og dens omverden. Han vægter dermed jeget i Freuds personlighedsmodel og samfundet mere end Freud.

Hvad betyder det eksistentielle?

Eksistentielle problemstillinger omhandler stort set alt, der er knyttet til eksistensen - ens eksistens i livet. De eksistentielle spørgsmål er tilsvarende de overvejelser, der typisk knytter sig til selve det at være et menneske og de grundvilkår, det inkluderer.

Hvad er gruppeidentitet?

At have en gruppeidentitet resulterer i, at man opfatter fremmedgruppen som homogen, mens egengruppen stadig opfattes som bestående af forskellige individer.

Hvornår kan man være nødt til at ændre stil?

Hvis man har en gothstil, kan man blive nødt til at lægge den væk i andre sammenhænge, fx når man skal på arbejde. Det kan også handle om stil. Hvis man normalt har en stil, der er ekstrem i sit udtryk, fx Goth, så kan man blive nødt til at lægge den identitet væk, når man går på arbejde.