Table of Contents:

  1. Hvordan udtales ï?
  2. Hvad er det modsatte af integration?
  3. Hvordan udtaler man merinould?
  4. Hvad laver en integrationsmedarbejder?
  5. Hvad er det modsatte af at differentiere?
  6. Er C en konsonant?
  7. Hvad er Merinogarn?
  8. Hvor kommer merino uld fra?
  9. Hvad er en integrationskonsulent?
  10. Hvorfor integrerer man?

Hvordan udtales ï?

en tydelig udtale af ordet i isolation....
Tryk, stød, længde m.m.
ˌbitryk, fx som i kaffekop: [ˈkɑfəˌkʌb]
ˀstød, fx som i gå: [ˈgɔˀ]
ːlængde, fx som i mene: [ˈmeːnə]
erstatter orddel

Hvad er det modsatte af integration?

Segregation er den modsatte yderlighed, hvor indvandrergrupperne enten tvungent eller frivilligt lever helt separeret fra flertalsbefolkningen.

Hvordan udtaler man merinould?

Hvordan udtales merino? Nogle siger meRIno med tryk på anden stavelse - andre gør som i 'Højt fra træets grønne top' og har tryk på første stavelse, når de synger 'Fire alen MErino'. Begge udtalemåder er korrekte på dansk, så hold endelig bare fast i den, du bedst kan lide.

Hvad laver en integrationsmedarbejder?

Som socialrådgiver arbejder jeg med det, der kaldes integration. Det vil sige, jeg arbejder med familier, som har flygtninge- og indvandrerbaggrund og sociale problemer. Men selv om jeg arbejder i det her felt, er det svært for mig at svare på, hvad vellykket integration helt præcist er.

Hvad er det modsatte af at differentiere?

Matematisk integration kan ses som modstykket til differentiation. I differentialregning ønskede vi at finde en afledet funktion ud fra en givet funktion. Integralregning går den modsatte vej af differentialregning. Her er man givet en funktion, som man antager allerede er en afledet funktion.

Er C en konsonant?

Det danske alfabet indeholder konsonanterne: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.

Hvad er Merinogarn?

Merinogarn er som nævnt uld fra merinofåret, der er blevet spundet til en blød, tynd tråd. Garnets blødhed skyldes, at merinogarnet består af særdeles tynde fibre. De måles i intervallet 17-23 micron, hvilket er en milliontedel af en meter.

Hvor kommer merino uld fra?

Merinofårene kommer oprindeligt fra Spanien, hvor de helt tilbage fra middelalderen er blevet opdrættet for deres fine uld. I dag findes merinofårene især i Australien og New Zealand.

Hvad er en integrationskonsulent?

Som socialrådgiver arbejder jeg med det, der kaldes integration. Det vil sige, jeg arbejder med familier, som har flygtninge- og indvandrerbaggrund og sociale problemer.

Hvorfor integrerer man?

Integralregning er et emne inden for matematik, som handler om at analysere funktioner den modsatte vej af differentialregning. Altså hvis man integrerer en funktion f og dernæst differentierer, får man funktionen f igen. Den funktion vi får når vi integrerer en funktion f, kalder vi stamfunktionen til f.