Table of Contents:

  1. Hvilken type træer taber bladene i løbet af efteråret?
  2. Hvad danner træer for at få bladene til at falde af?
  3. Er lærketræ stedsegrønt?
  4. Hvornår falder bladene af træerne i Danmark?
  5. Hvornår er bladene faldet af træerne?
  6. Hvorfor overlapper blade hinanden?
  7. Hvornår begynder bladene at falde af træerne?

Hvilken type træer taber bladene i løbet af efteråret?

Lærk – et nåletræ der taber nålene eks. har både Vedbend og Kristtorn udviklet 'frostresistente' blade som de beholder hele året, og så er der Lærketræet: Lærk trives naturligt under endnu mere tørre og kolde klimabetingelser. Lærketræet vælger at smide nålene fordi det ressourcemæssigt kan betale sig.

Hvad danner træer for at få bladene til at falde af?

Løvfald er et udtryk for stress Jo mere auxin planten danner, des længere bliver planternes celler, og jo højere bliver planten. Ethylen: Et stresshormon. Jo mere ethylen planten danner, des mere stresset er planten. Er stressniveauet tilstrækkeligt højt, visner plantens blade.

Er lærketræ stedsegrønt?

Flot europæisk lærk der vokser hurtigt. Træet får fine små kogler og grønne nåle. Larix decidua skal placeret i sol til halvskygge og egner sig til haver og parker. Træet er ikke stedsegrøn.

Hvornår falder bladene af træerne i Danmark?

Når det bliver efterår, stopper planterne med at producere samme mængde klorofyl og trækker stoffet ud af bladene. Det betyder, at brune, gule og røde farver træder frem. De smukke gule og røde efterårsfarver kan også skyldes andre stoffer, der kun produceres om efteråret.

Hvornår er bladene faldet af træerne?

I oktober måned skifter træernes blade ofte farver fra grøn til gul, rød og brun. Træerne trækker det værdifulde, grønne klorofyl tilbage i kvistene. Og nu kan vi se de mindre værdifulde stoffer som det gule xantofyl og de orange karotener, da de ikke overdøves af det grønne klorofyl.

Hvorfor overlapper blade hinanden?

Hvis der er to træer er der måske færre pletter med lys på jorden. Hvis lyset passerer igennem bladene kan skyggerne blive en smule mørkere hvor deres to skygger overlapper.

Hvornår begynder bladene at falde af træerne?

Når det bliver efterår, stopper planterne med at producere samme mængde klorofyl og trækker stoffet ud af bladene. Det betyder, at brune, gule og røde farver træder frem. De smukke gule og røde efterårsfarver kan også skyldes andre stoffer, der kun produceres om efteråret.