Table of Contents:

 1. Hvad kontrollerer Fødevarestyrelsen?
 2. Hvad kigger Fødevarestyrelsen efter?
 3. Hvad er forskellen på gag og CCP?
 4. Hvor mange Fødevareenheder findes der i Danmark?
 5. Hvem kontrollerer restauranter?
 6. Hvad er en kontrolrapport?
 7. Hvad koster besøg af Fødevarestyrelsen?
 8. Hvad koster et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen?
 9. Kan fødevareregionen bestemme om man må tilberede rå kyllinger i et pizzeria?
 10. Kan man klage over Fødevareregionens krav eller påbud?
 11. Hvem giver smiley?

Hvad kontrollerer Fødevarestyrelsen?

Fødevarestyrelsen kontrollerer, om virksomhederne overholder reglerne. ​Fødevarestyrelsen har ansvar for​ at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevareområdet. Det betyder, at Fødevarestyrelsen har fokus på hele fødevarekæden og de virksomheder, interessenter og aktører, som er knyttet til den.

Hvad kigger Fødevarestyrelsen efter?

Nogle af de kontrolpunkter, der hører under hygiejne og rengøring er blandt andet affaldshåndtering, skadedyrsbekæmpelse, temperatur i køle/fryserum, adskillelse af madvarer og korrekt brug af rengøringsmidler og godkendte desinfektionsmidler.

Hvad er forskellen på gag og CCP?

Risikostyring kan være gode arbejdsgange (GAG) eller kritiske kontrolpunkter (CCP). GAG-styrede foranstaltninger kan være rengøring, skadedyrsbekæmpelse og personlig hygiejne m.m. En CCP-styret foranstaltning kan være varmebehandling, f. eks. pasteurisering af mælk.

Hvor mange Fødevareenheder findes der i Danmark?

Fødevarestyrelsen har i alt fem fødevareenheder fordelt over hele landet. Fødevareenhederne varetager kontrollen med fødevarer fra råvarer til færdige produkter. Ved tilsyn i fødevarevirksomheder kontrolleres blandt andet egenkontrolprogrammer, hygiejne og mærkning. Tilsvarende kontrolleres foder og fodervirksomheder.

Hvem kontrollerer restauranter?

Det er altid virksomhedens ansvar, at reglerne bliver overholdt, men den tilsynsførende kan vejlede dig om reglerne. Som virksomhed har du en række rettigheder i forhold til kontrollen – du skal bl. a. have at vide, hvad den tilsynsførende finder, og du skal spørges om din mening.

Hvad er en kontrolrapport?

kontrolrapporten kan man se, hvad der er kontrolleret, samm​en med resultatet af kontrollen. Det vises med karaktererne 1, 2, 3 eller 4 for hvert af de områder, der er kontrolleret.

Hvad koster besøg af Fødevarestyrelsen?

Gebyr for engrosvirksomheder Som engrosvirksomhed betaler du 1.281 kr. Det dækker 563​​​ kr. til Fødevarestyrelsens omkostninger til kampagnekontrol, mens 718 ​​ kr.

Hvad koster et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen?

nr. 2272 af 20, § 64, stk. 1 500 Påbegyndt time Gebyr for kontrol mv. af virksomheder i en foderkæde udført af kontor- funktionærer, laboranter og kontrollører.

Kan fødevareregionen bestemme om man må tilberede rå kyllinger i et pizzeria?

Vi skal derfor understrege, at Fødevarestyrelsen fortsat skal have adgang til alle områder i produktionen – uanset om der er tale om fødevare-, foder- eller husdyrproduktion, eksportkontrol samt produktion af animalske biprodukter, og at det er strafbart at nægte tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen adgang.

Kan man klage over Fødevareregionens krav eller påbud?

Fødevareregionen kan vælge at indskærpe regler, give påbud eller forbud, give bøder eller melde virksomheden til politiet for at opnå, at reglerne bliver overholdt. Virksomheden kan altid klage over et påbud eller forbud.

Hvem giver smiley?

Hvem kan få en smiley? ​Det er kun virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugere, der kan få en smiley. Virksomheder, der sælger til andre virksomheder, får ikke en smiley, men du kan stadig finde deres kontrolrapporter her på findsmiley.dk.