Table of Contents:

  1. Hvad er budskabet i den barmhjertige samaritaner?
  2. Hvad en levit og en samaritaner er?
  3. Hvorfor går de to første præsten og levitten forbi?
  4. Hvad er Lignelsens budskab?
  5. Hvad er en samaritaner kristendom?
  6. Hvad er historien om den barmhjertige samaritaner?
  7. Hvad er en lignelse i Det Nye Testamente?
  8. Hvad er næstekærlighed kristendom?
  9. Hvad brugte Jesus lignelserne til?
  10. Hvem hjælper den barmhjertige samaritaner?

Hvad er budskabet i den barmhjertige samaritaner?

Lignelsen viser næstekærligheden i praksis Helt overordnet, så fortæller Jesus denne lignelse for at give et konkret eksempel på, hvordan man udøver næstekærlighed. Det ser vi i samaritanerens kærlige behandling af den sårede mand.

Hvad en levit og en samaritaner er?

Levitterne nævnes nogle steder i Det Nye Testamente som en stand ved siden af præsterne (Lukasevangeliet, 10,32, i lignelsen om Den barmhjertige samaritan, og Johannesevangeliet, 1,19), mens Hebræerbrevet (kap. 7) omtaler Det Gamle Testamentes levitter som fuldgyldigt præsteskab.

Hvorfor går de to første præsten og levitten forbi?

Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. ... De tidlige kristne kommentatorer betragtede præsten som et symbol på moseloven.

Hvad er Lignelsens budskab?

Lignelsernes formål er at anskueliggøre en sag eller et forhold gennem en lille fortælling. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.

Hvad er en samaritaner kristendom?

I den kristne verden er folkegruppen nok mest kendt fra Jesu lignelse om "den barmhjertige samaritaner" (Luk, kapitel 10, vers 25-35). Ordet "samaritan/samaritaner" har fået betydningen "hjælpsom og godhjertet person" i kristne samfund. Den betydning ligger til grund for navnet samaritter.

Hvad er historien om den barmhjertige samaritaner?

Samaritanerne nedstammer fra de jøder, der ikke blev sendt i eksil i Babylon, men som blev i landet. Da jøderne kom tilbage fra eksil i 538 f.Kr. undgik de samaritanerne, fordi de havde giftet sig med deres erobrere, selv om samaritanerne krævede streng overholdelse af mosaisk lovgivning.

Hvad er en lignelse i Det Nye Testamente?

Lignelsernes formål er at anskueliggøre en sag eller et forhold gennem en lille fortælling. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.

Hvad er næstekærlighed kristendom?

Næstekærlighed bliver fremholdt af et antal store religioner – deriblandt Kristendommen og Islam – som et stort gode. Det er en afgørende fordring, som Jesus stillede i sine prædikener, nemlig at man skal elske sin Gud, sig selv og sin næste i lige høj grad.

Hvad brugte Jesus lignelserne til?

Jesus brugte ofte lignelser, når han underviste disciplene og folkeskarerne omkring sig. De første kristne mente, at lignelserne gemte på en skjult hemmelighed, mens man i dag mener, at de var et pædagogisk redskab.

Hvem hjælper den barmhjertige samaritaner?

Samaritaneren tog manden med til et herberg og passede ham indtil den næste dag. Da samaritaneren var nødt til tage af sted, gav han værten penge og bad ham om at tage sig af manden. Da Jesus havde fortalt historien, spurgte han den jødiske leder, hvem af de tre mænd der havde været den sårede mands næste.