Table of Contents:

 1. Er fugle varmblodede?
 2. Hvilket andet ord bruges om padder fordi de kan leve både på land og i vand?
 3. Hvor mange paddearter er der i Danmark?
 4. Hvilke dyr er Koldblodet?
 5. Er krybdyr vekselvarme?
 6. Hvem er frøens fjender?
 7. Hvor lever Latterfrøen?
 8. Hvornår udklækkes haletudser?
 9. Hvad er tudse gift?
 10. Er slanger varmblodet?
 11. Hvordan holder fisk varmen?
 12. Hvilken fordel har Ensvarme dyr i forhold til vekselvarme?

Er fugle varmblodede?

Fugle og pattedyr er varmblodede (endoterme) dyr – som selv kan regulere deres kropstemperatur, så den er anderledes end omgivelserne.

Hvilket andet ord bruges om padder fordi de kan leve både på land og i vand?

Navnet Amphibia betyder dobbeltliv og hentyder til, at paddernes liv foregår dels i vand og dels på land.

Hvor mange paddearter er der i Danmark?

Padder udgør klassen Amphibia, der omfatter tre grupper: Ormepadder, halepadder (salamandre) og springpadder (frøer og tudser). Der findes omkring 5.000 paddearter verden over. Der findes i alt 14 hjemmehørende arter af padder i Danmark. De omfatter de to grupper: Salamandre samt frøer og tudser.

Hvilke dyr er Koldblodet?

Koldblodede dyr er en gammel betegnelse for poikiloterme dyr også kaldet vekselvarme dyr. Deres legemer er ikke nødvendigvis kolde, men deres temperatur stiger og falder med temperaturen i omgivelserne. Krybdyr, padder, fisk og alle hvirvelløse dyr er poikiloterme.

Er krybdyr vekselvarme?

En vekselvarm eller koldblodet organisme opretholder ikke en konstant kropstemperatur i modsætning til pattedyr og fugle. Dyr med vekselvarme kan for eksempel være krybdyr. Deres temperatur følger i højere grad omgivelserne.

Hvem er frøens fjender?

Frøer og tudser har mange naturlige fjender, eksempler kan i Danmark være fiskehejre, stork, snog og musvåge. I yngletiden, hvor arterne opholder sig i vand, omfatter deres naturlige fjender også f. eks. gedde, ål, odder og vandspidsmus.

Hvor lever Latterfrøen?

Latterfrø lever i større vandhuller og søer end den grønne frø. Der skal være meget bevoksning i søen, så den kan ligge camoufleret i overfladen af vandet. Latterfrøen er nu forsvundet fra de fleste naturlige søer på Bornholm. Nu findes den i grusgrave, lergrave, kaolingrave, granitbrud og sandstensbrud.

Hvornår udklækkes haletudser?

I løbet af april og maj har frøer og tudser lagt æg i vandhuller, søer, moser og oversvømmede områder, og nu er de små haletudser ved at blive til helt små frøer og tudser.

Hvad er tudse gift?

Om sommeren får dyrlæger tit besøg af hunde, der pludselig har fået det dårligt og som savler. I de fleste tilfælde drejer det sig om tudseforgiftning. Tudser har en kirtel på ryggen, som udskiller et stof, der er mere eller mindre giftigt. I troperne er der både tudser og frøer, der udskiller dødelige giftstoffer.

Er slanger varmblodet?

Slanger er krybdyr ligesom fx krokodiller, firben og skildpadder. I modsætning til varmblodede dyr, der som mennesket kan holde temperaturen, er krybdyr koldblodede dyr.

Hvordan holder fisk varmen?

De fleste fisk og andre vandåndende dyr er vekselvarme. Dvs. at de omtrent har samme temperatur som omgivelserne. Dette skyldes, at vand har en stor vamefylde sammenlignet med luft, og at det derfor vil kræve en god isolering, hvis dyret ikke skal miste meget varme gennem kropsoverfladen.

Hvilken fordel har Ensvarme dyr i forhold til vekselvarme?

Ensvarm og vekselvarm Pattedyr og fugle er ensvarme, hvilket betyder at de bruger en del af deres energi til at producere varme. Kropstemperaturen hos vekselvarme dyr, fx krybdyr, styres overvejende af omgivelsernes temperatur. Stofskiftet hos pattedyr er generelt 10 gange højere end hos kryb- dyr.